Zagreb, 7. ožujak 2022. – Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na današnjoj je sjednici donijelo odluku o izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2022. godini.

U Pojmovniku je dopunjena definicija Zelenih radnih mjesta te je usvojena izmjena vezana uz zaokruživanje prosječnog broja zaposlenih na dvije decimale..

Mjera skraćivanje radnog vremena dodana je u pojmovnik kao potpora male vrijednosti usklađena s Uredbom komisije (EU) 1407/13 o potporama male vrijednosti. Izmjena se odnosi i na cilj mjere koje je sada definiran kao - očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca koji imaju poteškoća u poslovanju. Ciljana skupina sada su poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika. Važno je napomenuti da potporom nisu obuhvaćeni vlasnici obrta, nositelji samostalnih djelatnosti kao ni nositelji OPG-a.

Vezano uz kumulaciju mjera, osobe koje su pohađale obrazovanje ne mogu biti ponovno uključene u obrazovanje, osim u obrazovanje za stjecanje generičkih vještina (npr. strani jezici, informatička znanja) ili u obrazovanja koja su povezana sa svrhom stjecanja odgovarajuće kvalifikacije (npr. program prekvalifikacije za zanimanje vozač motornih vozila i program osposobljavanja za vozača C kategorije).

Izmjene se odnose i na rokove za dostavu dokaza o isplati plaće kod Potpora za zapošljavanje i Potpore za pripravništvo kao i na dokumentaciju koja se dostavlja uz prijavu za navedene potpore te Potporu za proširenje poslovanja. Naime, u svrhu administrativnog rasterećenja poslodavaca koji podnose zahtjev za korištenje mjera APZ, Hrvatski zavod za zapošljavanje će Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac pribaviti razmjenom s nadležnim tijelima odnosno putem aplikacije infoBIZ.

U Potpori za pripravništvo u javnim službama odlučeno je da javne službe iz područja socijalne skrbi mogu biti korisnici mjere i za druge djelatnosti osim za regulirane djelatnosti ako su te djelatnosti temeljni posao ili neodvojivi dio temeljnog posla službe.

Vezano uz mjeru Javni rad, odlučeno je da ukoliko udruge imaju zaposlene osobe isključivo na određeno vrijeme mogu koristiti potpore Zavoda za javni rad za najviše 1 osobu, a ovisno o Programu. Također je dodana nova podmjera - Javni rad – otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na područjima Sisačko- moslavačke županije.