Zagreb, 6. prosinac 2021. – Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na današnjoj je sjednici donijelo odluku o dopuni mjere - Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za studeni 2021. te o novoj mjeri Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za prosinac 2021..

U mjeri Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za studeni 2021. dopunjen je popis prihvatljivih djelatnosti:

  • Prijevoz i skladištenje - Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (NKD 49.31) i Ostali kopneni prijevoz putnika (NKD 49.39)
  • 56.21 Djelatnosti keteringa - isključivo poslodavci koji većinu prihoda ostvaruju od keteringa u industriji događaja

Napominjemo kako poslodavci iz djelatnosti NKD 49.31 i 49.39 dokazuju pad prihoda sukladno postojećim kriterijima ali samo unutar poslovanja koje se odnosi na povremeni prijevoz. Ako poslodavac dokaže pad prihoda/primitaka u propisanim usporednim razdobljima za poslovanje povremenog prijevoza ostvaruje potpore za sve radnike zaposlene kod poslodavca. Poslodavac je dužan u svrhu dokazivanja pada prihoda/primitaka u poslovanju povremenog prijevoza dostaviti tablicu usporedbe pada prihoda/primitaka.

Iz djelatnosti 56.21 potporu mogu koristiti isključivo poslodavci kojima je glavna djelatnost sukladno službenim podatcima Državnog zavoda za statistiku djelatnost NKD 56.21 Djelatnosti keteringa i to isključivo poslodavci koji većinu prihoda ostvaruju od keteringa u industriji događaja. Poslodavci kojima navedena djelatnost nije glavna djelatnost sukladno službenim podatcima DZS ne mogu koristiti potporu, odnosno nije dopušteno korištenje potpore poslodavcima kojima je djelatnost NKD 56.21 samo jedna od registriranih djelatnosti, pa ni ako dokažu da im je pretežita djelatnost.

Podsjećamo, za program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za studeni 2021. zahtjevi će se zaprimati od 29. studenoga 2021. do zaključno 22. prosinca 2021. Potpora će se odobravati za radnike zaposlene najkasnije 31. listopada 2021. i to poslodavcima koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 28. veljače 2021.

Donesena je i odluka o novoj mjeri - Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za prosinac 2021. Prihvatljive djelatnosti ostaju iste kao i u mjeri za studeni, a zahtjevi će se zaprimati od 27. prosinca 2021. godine do zaključno 20. siječnja 2022. godine.

Ostali kriteriji dodjele potpore dostupni su na linku.