Obavijest o isplati novčane pomoći za polaznike stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa- Hrvatski zavod za zapošljavanje

Uredbom o visini minimalne plaće („Narodne novine“ 109/18) minimalna plaća za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine utvrđena je u bruto iznosu od 3.750,00 kuna tako da minimalna plaća umanjena za doprinose za obvezna osiguranja iznosi 3,000,00 kuna.

Obavještavaju se korisnici navedenog prava da će im novčana pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa s obzirom na novi iznos minimalne plaće od 01.01.2019. godine biti utvrđena u iznosu od 3.000,00 kuna te da će ista za mjesec siječanj biti isplaćena u dva dijela (u veljači 2019. godine bit će im isplaćena novčana pomoć u skladu s postojećim rješenjima u iznosu od 2.751,84 kuna, a u mjesecu ožujku 2019. godine, nakon donošenja korigiranih rješenja o pravu na novčanu pomoć kojim se ona povećava, ostatak novčane pomoći za siječanj 2019. godine). Za daljnje mjesece uvećana novčana pomoć isplaćivat će se jednokratnim uplatama u uvećanom iznosu sukladno novim rješenjima.