Projekt Obrazovanjem do jednakih mogućnosti čiji je nositelj Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik započeo je ranije ove godine. U ovom projektu sudjeluje nekoliko partnera s ciljem smanjena diskriminacije osoba s invaliditetom kod zaposlenja i jačanja konkurentnosti osoba s invaliditetom prilikom zapošljavanja u ugostiteljstvu i turizmu kroz niz aktivnosti, uključujući i stvaranje i provođenje neformalnog programa obrazovanja kako bi se povećala konkurentnost osoba s invaliditetom na tržištu rada. Jedan od partnera na projektu Obrazovanjem do jednakih mogućnosti je i Hrvatski zavod za zapošljavanje Dubrovnik.

Hrvatski zavod za zapošljavanje Dubrovnik stručni je partner iz javnog sektora koji posjeduje stručna znanja povezana sa zapošljavanjem i pravima OSI. Isto tako, osigurat će protok informacija između partnera u projektu i ciljne skupine s obzirom na to da posjeduje kontakte nezaposlenih osoba s invaliditetom te ih redovito obavještava o svim prilikama o zapošljavanju ili daljnjem obrazovanju.

Kroz projektne aktivnosti projekta Obrazovanjem do jednakih mogućnosti radi se na promociji pristupa tržištu rada kroz socijalnu podršku te podizanjem svijesti o problematici osoba s invaliditetom u projektu kroz javne tribine i okrugle stolove i druge aktivnosti. Isto tako, provedbom aktivnosti s osobama s invaliditetom postiže se smanjenje diskriminacije i kvalitetnije prepoznavanje potreba i mogućnosti osoba s invaliditetom, podižući razinu društvene odgovornosti i pružajući primjer dobre prakse.

Projekt Obrazovanjem do jednakih mogućnosti želi doprinijeti poboljšanju pristupa osoba s invaliditetom tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz izradu i provedbu neformalnih programa obrazovanja te osposobljavanje stručnjaka za rad s osobama s invaliditetom. Projekt je 85% financiran iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Detaljnije informacije o projektu Obrazovanjem do jednakih mogućnosti možete pronaći na sljedećim poveznicama:

IG: https://www.instagram.com/projekt_odjm

FB: https://www.facebook.com/ProjektODJM