Dana 8. prosinca 2021. godine, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gospodin Ante Lončar boravio je u Kijevu, Ukrajina, gdje je, u sklopu posjete hrvatske delegacije Ukrajini, sudjelovao na Drugoj sjednici Zajedničkog povjerenstva za gospodarsku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine.

Sjednicom su predsjedali ministar gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, dr.sc. Tomislav Ćorić i ministrica za poslove branitelja Ukrajine, gospođa Yuliia Laputina. Na Sjednici su prisustvovali predstavnici ministarstva i relevantnih državnih institucija iz sljedećih resora: vanjske trgovine i razvojne suradnje, energetike, gospodarstva i održivog razvoja, industrije, poduzetništva i obrta, poljoprivrede, prometa, turizma i sporta, branitelja, zdravstva, kulture, znanosti i obrazovanja, digitalne tehnologije, te rada i zapošljavanja. Predstavnici povjerenstva predstavili su na koji se način ostvaruje bilateralna suradnja između Hrvatske i Ukrajine.Tom prilikom, gospodin Lončar je podsjetio da se suradnja u području rada i zapošljavanja temelji na Sporazumu o suradnji između Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog zavoda za zapošljavanje Ukrajine koji je potpisan 2018. godine u Zagrebu. Sukladno Sporazumu, suradnja sporazumnih strana odvija se razmjenom iskustava u područjima unapređenja javnih službi za zapošljavanje, pružanja usluga poslodavcima i pružanja usluga tražiteljima zaposlenja. Nastavno na stupanje na snagu novog Zakona o strancima i provedbom testa tržišta rada, tijekom protekle godine je u Hrvatskoj zaposleno oko 2.500 ukrajinskih radnika.

Gospodin Lončar je istaknuo da će Hrvatski zavod za zapošljavanje nastojati podupirati suradnju institucija Hrvatske i Ukrajine, a posebno u okviru programa obrazovanja i osposobljavanja zaposlenih i nezaposlenih osoba, mjera aktivne politike zapošljavanja te EURES-a i međunarodnog posredovanja. Na kraju Sjednice potpisani su sljedeći sporazumi i memorandumi o suglasnosti kojima se potvrđuje interes obiju strana za jaču suradnju i otvaranje novih mogućnosti u narednom razdoblju: Sporazum o suradnji između Državnog arhiva Ukrajine i Hrvatskog državnog arhiva, Memorandum o suglasnosti u području željezničkog prometa između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstva infrastrukture Ukrajine, Memorandum o suradnji na području mjeriteljstva između Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Ministarstva gospodarstva Ukrajine i Akcijski plan Radne skupine za suradnju između Ukrajine i Republike Hrvatske.Nakon Druge sjednice Zajedničkog povjerenstva, gospodin Lončar je sudjelovao na sastanku s ravnateljicom Državnog zavoda za zapošljavanje Ukrajine, gospođom Yuliyom Zhovtyak. Dvije strane su razmijenile informacije o perspektivama daljnje bilateralne suradnje iz nadležnosti tržišta rada i zapošljavanja. U budućem razdoblju, Hrvatski zavod za zapošljavanje će nastaviti razvijati poslovne i prijateljske odnose te poticati gospodarski i socijalni razvoj putem suradnje u obje zemlje.