U prostorijama Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Ulica Ivana Lučića 8, 15. lipnja 2020. godine potpisan je Ugovor o financiraju projekta „Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državne imovine”. Ugovor su potpisali ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar te u ime korisnika, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Bernard Gršić. Potpisivanju su nazočili ministar državne imovine dr.sc. Mario Banožić, Krunoslav Katičić, državni tajnik u Ministarstvu državne imovine, državni tajnik Dragan Jelić iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ante Džapo, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Saša Bilić, predsjednik Uprave iz tvrtke Apis IT.

Cilj i vizija vođenja imovine je sustavno, koordinirano, optimalno, dugoročno i transparentno upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, temeljeno na načelima javnosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti.

Tom prilikom ministar Aladrović istaknuo je kako je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava do sada iz Europskog socijalnog fonda, potpisalo 31 ugovor u vrijednosti većoj od 450 milijuna kuna za više od 15 tijela državne i javne uprave u okviru prioritetne osi "Dobro upravljanje". "Time dokazujemo kako javna uprava predstavlja jedno od strateški najvažnijih područja ulaganja i čini temelj gospodarskog rasta i razvoja, te doprinosi boljem životnom standardu stanovnika Republike Hrvatske," naglasio je Aladrović .

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar izjavio je: „Postojeći Informacijski sustav za upravljanje državnom imovinom će se nadograditi na moderan i dinamičan način kako bi obveznici dostave podataka iste unašali temeljem uvoza, povezivanjem na svoje sustave ili korištenjem API sustava razmjene podataka s internim sustavima obveznika dostave podataka. Hrvatski zavod za zapošljavanje surađuje sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva te su do sada potpisana tri ugovora ukupne vrijednosti 21.454.124,93 kn.“

Državni tajnik Bernard Gršić naglasio je kako je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva temeljem poziva Ministarstva rada i mirovinskog sustava prijavio projekt „Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državne imovine”, kojem je odobreno financiranje u iznosu od 11.010.000,00 kuna (ESF sufinanciranje: 9.359.000,00 kn (1.231.447,37 €), nacionalno sufinanciranje (15 %): 1.651.000,00 kn (217.236,84 €)). Središnji registar državne imovine bit će jedinstveni portal koji će sadržavati ažuriranu evidencija državne imovine koja obuhvaća svu nefinancijsku i financijsku imovinu države, a koju će puniti obveznici dostave podataka.