Predstavljen projekt EESSI

U organizaciji Središnjeg registra osiguranika danas je u Matis Absolutu predstavljen projekt Eletroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti na kojem su sudjelovali ravnatelji institucija uključenih u EESSI sustav: Iskra Primorac (REGOS), Josip Aladrović (HZMO) i Ante Lončar (HZZ) te ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić.

Sustav EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) osmislila je Europska unija za potrebe elektroničke razmjene podataka u području koordinacije socijalne sigurnosti s odgovarajućim tijelima. Osim što nas spaja s drugim članicama Europske unije po pitanju informacija iz područja prava socijalne skrbi, EESSI će donijeti promjene u načinu rada hrvatskih institucija, u prvom redu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) i Regosa. To je početak bržeg, transparentnijeg i sveobuhvatnijeg sustava.

EESSI projekt ubrzat će razmjenu podataka između nacionalnih tijela i omogućiti bržu obradu pojedinačnih slučajeva, ali i brži izračun i isplatu naknada. Unutar strukture Hrvatski zavod za zapošljavanje nadležna je ustanova za davanja za vrijeme nezaposlenosti.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g. Lončar u obraćanju okupljenima naglasio je kako je u sklopu projektnih aktivnosti, Hrvatski zavod za zapošljavanje kroz CEF telecom projekt financirao nadogradnju vlastite aplikacije prava za vrijeme nezaposlenosti u svrhu povezivanja iste s EESSI sustavom. „Povezivanju se pristupilo kako bi se izbjegla potreba za prepisivanjem iz postojeće aplikacije Zavoda u aplikaciju razvijenu od strane europske komisije tzv. RINA-u (Reference implementation of national application).“ izjavio je.

Bitno je spomenuti kako su se do sada, svi podaci potrebni za ostvarivanje prava u sustavu socijalne sigurnosti s nadležnim institucijama drugih članica EU i EGP-a razmjenjivali putem propisanih obrazaca običnom poštom. Hrvatski zavod za zapošljavanje je u 2016. obradio 1045, u 2017. 1230, a u 2018. godini 1547 zahtjeva za novčanom naknadom u RH u kojima je od utjecaja neko razdoblje osiguranja ostvareno u drugoj državi EU.

Sada, od 03.07.2019. godine, uspostavljen je navedeni sustav elektroničke razmjene podataka (EESSI) u postupcima ostvarivanja prava u sustavu socijalne sigurnosti pa tako i prava na davanja za vrijeme nezaposlenosti.

„Uvjeren sam da će ovaj sustav pridonijeti bržoj razmjeni podataka između nacionalnih tijela i omogućiti bržu obradu pojedinačnih slučajeva te posljedično i brži izračun i isplatu naknada korisnicima.“ kazao je g. Lončar.