Na 63. sjednici Vlade RH održanoj 18. lipnja 2021 godine prihvaćeno je Godišnje izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu, koje je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo na sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine.

Izvješće o radu Zavoda za 2020. godinu sadrži aktivnosti i rezultate Zavoda u okviru temeljnih procesa: posredovanja i pripreme za zapošljavanje, mjera aktivne politike zapošljavanja i materijalno pravne podrške.

Aktivnosti posredovanja pri zapošljavanju usmjerene su ka povećanju zapošljivosti nezaposlenih osoba, pomoći za njihovo bolje snalaženje na tržištu rada te s druge strane razvijanju poslovnih odnosa s poslodavcima.

Tijekom 2020. godine aktivnosti Zavoda bile su usmjerene na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su bili najugroženiji uvođenjem mjera radi suzbijanja širenja bolesti COVID-19. U tom smislu, ostale mjere aktivne politike zapošljavanja su, u razdoblju od ožujka do srpnja 2020. godine, bile obustavljene. U razdoblju od ožujka do prosinca 2020. godine, potporama za očuvanje radnih mjesta obuhvaćeno je 697.126 radnika i 109.431 poslodavac te je isplaćeno ukupno 7.703.685.673 kuna.

Broj novouključenih korisnika u ostale mjere aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini iznosio je 23.245 osoba i to je najviše osoba bilo uključeno u mjeru stalni sezonac (6.264 ili 26,9%), potpore za zapošljavanje (4.355 osoba ili 18,7%), potpore za samozapošljavanje (3.778 osoba ili 16,3%), javni rad (2.305 osoba ili 9,9%), obrazovanje nezaposlenih (2.149 osoba ili 9,2%), potpore za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (1.553 osoba ili 6,7%), potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima tekstila, odjeće, obuće, kože i drva (1.429 osoba ili 6,1%), potpore za usavršavanje (622 osobe ili 2,7%), aktivacijske programe (398 osoba ili 1,7%), osposobljavanje na radnom mjestu (361 osoba ili 1,6%), obrazovanje zaposlenih (3 osobe ili 0,01%), te stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (26 osoba) i osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (2 osobe), što je izvršavanje ugovornih obveza iz prethodnih godina.

S obzirom na pandemiju COVID-19, aktivnosti Zavoda u radu s nezaposlenim osobama bile su prilagođene posebnim okolnostima. Tijekom 2020. godine u evidenciju Zavoda prijavljeno je 231.499 osoba, definirano je 113.718 profesionalnih planova, te je odrađeno 12.313 motivacijskih savjetovanja s dugotrajno nezaposlenim osobama. Nadalje, u 2020. godini zaprimljeno je 164.760 prijava slobodnih radnih mjesta na koje je upućeno 350.932 kandidata koji zadovoljavaju tražene uvjete, zaposleno je 148.684 osoba, od čega 60.757 mladih osoba, te 2.475 osoba s invaliditetom. U CISOK centrima pruženo je 49.426 usluga informiranja i savjetovanja o karijeri.

Rashodi za mjere aktivne politike iznosili su 8.415.506.691 kuna, što je 98% planiranih rashoda, odnosno 83,82% ukupnih rashoda Zavoda. Rashodi za novčanu pomoć i putni trošak za osobe uključene u mjere aktivne politike zapošljavanja (obrazovanje, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, osposobljavanje na radnom mjestu te stalne sezonce) iznosili su 193.009.250 kuna, što je 89% od planiranog iznosa odnosno 1,92% ukupnih rashoda Zavoda.

Zavod također u okviru svog rada osigurava materijalno pravnu podršku nezaposlenim osobama, što je jedna od temeljnih funkcija Zavoda. Tijekom 2020. godine, rashodi za prava za vrijeme nezaposlenosti (novčana naknada, jednokratna novčana pomoć, naknade putnih i selidbenih troškova) iznosili su 1.157.480.505 kuna, što je 100% od planiranog iznosa odnosno 11,53% ukupnih rashoda Zavoda.

Financijsko poslovanje Zavoda odvijalo se sukladno financijskom planu za 2020. godinu, kao temeljnom dokumentu koji ga uređuje te u skladu s procedurama koje uređuju poslovanje u sustavu državne riznice. Ukupno ostvareni prihodi u 2020. godini iznosili su 9.631.423.601 kuna, a ukupno ostvareni rashodi iznosili su 10.039.848.410 kuna. Razlika između prihoda i rashoda iznosi -408.424.809 kuna, što zajedno s viškom prenesenim iz prethodne godine od 470.047.987 kuna čini ukupan višak prihoda u iznosu od 61.623.178 kuna koji je raspoloživ u slijedećem razdoblju.

Godišnje izvješće o radu HZZ-a za 2020. godinu

Preuzmi