U sklopu aktivnosti transnacionalne suradnje Erasmus+ i suradnje s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) u razdoblju od 3. do 6. ožujka 2020. u Skopju je održan seminar „Skills and jobs mismatch“ na kojem su aktivno sudjelovale predstavnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Odsjeka za profesionalno usmjeravanje iz Središnjeg ureda Zagreb.

Ovaj seminar u obliku treninga imao je za svrhu povezati organizacije iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih, savjetnike u profesionalnom usmjeravanju i karijernom savjetovanju te ostale relevantne dionike iz privatnog i javnog sektora država sudionica. Ta svrha ostvarena je kroz dva glavna cilja; prvi raspravom i razmjenom iskustava o neusklađenosti vještina i poslova, izazovima u VET obrazovanju, vrednovanju neformalnog i informalnog učenja te drugi informiranjem o mogućnostima unutar programa Erasmus+ programa, ključne aktivnosti 2 (KA2), posebice aktivnosti „Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja“, a gdje su potaknute ideje za buduće projekte i potencijalne partnerske suradnje. Seminar je okupio ukupno 40-ak sudionika iz Sjeverne Makedonije, Turske, Poljske, Velike Britanije, Švedske, Njemačke, Austrije i Hrvatske, a u organizaciji Nacionalne agencija za europske obrazovne programe i mobilnost Sjeverne Makedonije i partnerstvu s nacionalnim agencijama Turske i Velike Britanije te Zaklade za razvoj obrazovnog sistema iz Poljske.


Sudionici su tijekom ovog događanja kroz raznolike aktivnosti (grupne rasprave, panele, terenski posjet školi primjeru dobre prakse) definirali pokretače i izazove u području neusklađenosti vještina i poslova, osmišljavali potencijalna rješenja za izazove koji se tiču nedovoljnog ulaganja u razvoj samih kompetencija pružatelja usluga unutar VET-a i sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, potrebe za jačanjem međusektorske suradnje te potrebe za formaliziranjem priznavanja neformalno i informalno stečenih vještina. Razmotrene su prilike za razvoj novih projekata i umrežavanje u partnerstva s drugim zainteresiranim sudionicima te su kroz networking razmijenjeni kontakti s potencijalnim budućim projektnim partnerima.