Hrvatski zavod za zapošljavanje potpisao sporazume o suradnji s Ekonomskim fakultetom sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci

U svrhu jačanja znanstveno – istraživačkih kapaciteta na području tržišta rada Hrvatski zavod za zapošljavanje potpisao je danas sporazume o suradnji s Ekonomskim fakultetom sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci. Predmet ovih Sporazuma međusobna je suradnja, osobito na području znanstveno - istraživačkih projekata koji tematiziraju tržište rada, zaposlenost, zapošljavanje, nezaposlenost, visinu plaće, ljudske potencijale, cjeloživotno obrazovanje, mjere aktivne politike zapošljavanja, stručnu praksu studenata Fakulteta te provedbu projekata europskih fondova.

Sporazume je u ime Hrvatskog zavoda za zapošljavanje potpisao ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje g. Ante Lončar, u ime Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dekan, Prof. dr. sc. Jurica Pavičić te u ime Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci dekan Prof. dr. sc. Alen Host.

Potpisivanju sporazuma su nazočili i glavni savjetnik ministra rada i mirovinskoga sustava te član Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g, Miroslav Smetiško te pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sektor tržišta rada, gospođa Ruža Hrga.