Hrvatski zavod za zapošljavanje potpisao sporazum o suradnji sa Sveučilištem Josip Juraj Strossmayer u Osijeku

Hrvatski zavod za zapošljavanje i Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, sa svim svojim sastavnicama, potpisali su 29. travnja 2019. sporazum o suradnji. Sporazum je potpisan u svrhu jačanja znanstveno – istraživačkih kapaciteta na području tržišta rada.

Predmet Sporazuma međusobna je suradnja, osobito na području znanstveno - istraživačkih projekata koji tematiziraju tržište rada, zaposlenost, zapošljavanje, nezaposlenost, visinu plaće, ljudske potencijale, cjeloživotno obrazovanje, mjere aktivne politike zapošljavanja, stručnu praksu studenata Fakulteta te provedbu projekata europskih fondova.

Sporazum je u ime Hrvatskog zavoda za zapošljavanje potpisao ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje g. Ante Lončar, a u ime Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku rektor prof. dr. sc. Vlado Guberac.

Potpisivanjem sporazuma, potpisnici su stekli statuse strateških partnera u provođenju zajedničkih projekata.

Potpisivanju sporazuma su nazočili i savjetnik ministra rada i mirovinskoga sustava za visoko obrazovanje, g. Ivan Bota, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sektor tržišta rada, gđa Ruža Hrga, predstojnik Regionalnog ureda Osijek Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g. Ivan Ravlić te mr. sc. Darija Krstić iz Ureda za EU fondove, stručne i razvojne projekte s gospodarstvom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.