Hrvatski zavod za zapošljavanje od 1.4.2022. ponudit će korisnicima – nezaposlenim i zaposlenim osobama, mogućnost ostvarivanja vaučera za subvencioniranje programa obrazovanja za razvoj vještina koje su tražene na tržištu rada.

Usvajanje i unaprjeđenje vještina koje će omogućiti suočavanje s brzim tehnološkim, društvenim i ekonomskim promjenama osnova su za dugoročnu konkurentnost hrvatskoga gospodarstva. Jedan od ključnih izazova u ovom području je niska stopa sudjelovanja odraslih u cjeloživotnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj koja je u 2020. iznosila 3,8% dok prosjek za EU iznosi 9,2%.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. predviđena je uspostava i provedba sustava vaučera odnosno modela za stjecanje vještina traženih na tržištu rada sa svrhom jačanja zapošljivosti i konkurentnosti radne snage te poticanja zadržavanja postojećeg zaposlenja za što je predviđen iznos od 300 milijuna kuna te uključivanje 30.000 korisnika u obrazovanje putem vaučera do 2026. godine.

Putem sustava vaučera, financirat će se kraći formalni programi obrazovanja stjecanja mikrokvalifikacija ili djelomičnih kvalifikacija razvijeni kroz Hrvatski kvalifikacijski okvir, a u obrazovanje putem navedenog modela mogu se uključiti sve nezaposlene i zaposlene osobe (ostali tražitelji zaposlenja) koji imaju navršenih petnaest godina života te minimalno završeno osnovno obrazovanje, osim:

  • osoba koje se nalaze u sustavu redovitog odgoja i obrazovanja,
  • osoba koje se nalaze u sustavu visokog obrazovanja i znanosti te
  • osoba koje su korisnici mirovine prema općem propisu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje.

Vaučeri će se moći dodijeliti za vještine tražene na tržištu rada te za zelene i digitalne vještine, a katalog vještina i programa dostupnih korisnicima za dodjelu vaučera kontinuirano će se ažurirati, sukladno utvrđenim potrebama hrvatskog gospodarstva.

Hrvatski zavod za zapošljavanje zainteresiranim će korisnicima pružati tehničku i stručnu podršku, kao i usluge profesionalnog savjetovanja u svrhu odabira vještine koja se želi steći/unaprijediti.

Više informacija o uvjetima i načinima podnošenja zahtjeva za dodjelu vaučera dostupno je u aplikaciji Moj vaučer na poveznici vauceri.hzz.hr.