Uredbom o visini minimalne plaće („Narodne novine“ 118/18) minimalna plaća za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine utvrđena je u bruto iznosu od 4.062,51 kuna tako da minimalna plaća umanjena za doprinose za obvezna osiguranja iznosi 3.250,01 kuna.

Obavještavaju se korisnici navedenog prava da će im novčana pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa s obzirom na novi iznos minimalne plaće od 01.01.2020. godine biti utvrđena u iznosu od 3.250,01 kuna te da će ista za siječanj biti isplaćena u dva dijela na način da će u veljači 2020. godine biti isplaćena novčana pomoć u skladu s postojećim rješenjima u iznosu od 3.000,00 kuna, a ostatak novčane pomoći za siječanj 2020. godine bit će isplaćen u najskorijem mogućem roku, očekivano do kraja veljače 2020. godine nakon donošenja korigiranih rješenja o pravu na novčanu pomoć kojim se ona povećava. Za daljnje mjesece uvećana novčana pomoć će se isplaćivati uobičajenim isplatama, u uvećanom iznosu sukladno novim rješenjima.