Dana 1. siječnja 2021. na snagu je stupio Zakon o strancima (NN133/20) koji na drugačiji način regulira zapošljavanje stranih radnika, odnosno državljana trećih zemalja.

Umjesto kvotnog sustava uveden je test tržišta rada, što znači da poslodavac koji želi zaposliti stranog radnika, prije nego zatraži dozvolu za boravak i rad mora provjeriti ima li mogućnost zaposliti radnika s tržišta rada Republike Hrvatske.

1. Test tržišta rada

Test tržišta rada traje najduže 15 dana i u tom razdoblju Hrvatski zavod za zapošljavanje je u obvezi istražiti ima li u evidenciji nezaposlenih osoba koji udovoljavaju traženim uvjetima te ih uputiti poslodavcu. Poslodavac je u obvezi za svakog upućenog radnika dostaviti povratnu informaciju o ishodu upućivanja. Na temelju informacija dobivenih od poslodavca i upućenih radnika Zavod će dostaviti obavijest poslodavcu o provedenom testu. Nakon dobivene pozitivne obavijesti poslodavac u roku od 90 dana može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za radnika iz trećih zemalja.

Zahtjev za provedbu testa tržišta rada podnosit će se elektroničkim putem od 5.1.2021., a sva komunikacija između poslodavaca i Zavoda obavljat će se digitalnim kanalima na poveznici ttr.hzz.hr.

Izuzeće od Testa tržišta rada

Zakon o strancima je omogućio da se za neka zanimanja ne provodi test tržišta rada. Riječ je o zanimanjima za koja postoji trajna i povećana potražnja i koja se ne mogu nadomjestiti na lokalnom tržištu rada niti migracijama radnika unutar Republike Hrvatske.

Popis zanimanja za koja se ne provodi test tržišta rada dostupan je ovdje.

2. Podnošenje Zahtjeva za dozvolu za boravak i rad stranih radnika

Ukoliko poslodavac zapošljava stranog radnika u zanimanju za koje je dobio pozitivnu obavijest testa tržišta rada ili želi zaposliti stranog radnika u zanimanju za koje nije potrebno provesti test tržišta rada, Ministarstvu unutarnjih poslova treba podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad. Zahtjev će se podnositi elektroničkim putem od 5.1.2021., a poveznica putem koje će se moći podnositi zahtjevi je radnedozvole.hzz.hr

Zahtjevu se prilaže:

  • ugovor o radu
  • okaz o ispunjavanju zahtjeva poslodavca traženih u testu tržišta rada koji se odnose na razinu obrazovanja, obrazovnu kvalifikaciju, radno iskustvo i sve druge uvjete koje zahtijeva poslodavac.

U postupku obrade zahtjeva MUP će sukladno članku 99. Zakona o strancima od Zavoda za zapošljavanje zatražiti Mišljenje o zapošljavanju državljana treće zemlje.

Zavod će dati pozitivno Mišljenje ukoliko je utvrđeno da poslodavac:

  • obavlja gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u Republici Hrvatskoj
  • ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja vezanih uz porez na dohodak i doprinose za obavezna osiguranja o kojima službenu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za financije
  • u zadnjih šest mjeseci, ima zaposlenog najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske, a ukoliko je riječ o sezonskim obrtima najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije u prethodnoj sezoni
  • nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja

Osim navedenog Zavod će utvrditi:

  • jesu li dostavljeni dokazi o ispunjavanju uvjeta poslodavca traženih u testu tržišta rada s obzirom na obrazovnu kvalifikaciju, radno iskustvo i druge uvjete koje zahtjeva poslodavac, a u slučaju zapošljavanja radnika u reguliranim profesijama i priznavanje inozemne kvalifikacije
  • je li zadovoljen uvjet da broj zaposlenih radnika državljana Republike Hrvatske odnosno državljana države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije kod poslodavca ne smije biti manji od 1/4 ukupno zaposlenih.

Dodatne informacije ovdje.

Lista zanimanja za koja poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada

Preuzmi (PDF)

Popis zanimanja izuzetih od provedbe testa tržišta rada