U organizaciji Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 2. srpnja u Hotelu Westin u Zagrebu održana je dodjela priznanja Poslodavac godine za osobe s invaliditetom.

Priznanja Poslodavac godine za osobe s invaliditetom za 2020. godinu svečano su dodijelili ravnateljica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Damira Benc, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.

ZOSI dodjeljuje priznanje poslodavcima koji su prepoznali svoju ulogu u ostvarivanju pozitivnijeg stava prema zapošljavanju osoba s invaliditetom, a time posljedično jačanju njihove zaposlenosti.

Projekt se provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Institutom za razvoj tržišta rada, Portalom Moj Posao i Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH.

U ovogodišnjem je odabiru sudjelovalo 19 tvrtki, a na temelju evaluacije rezultata provedenih terenskih obilazaka, projektni partneri ravnopravno su izabrali najbolje poslodavce u sljedećim kategorijama: mikro, mali, srednji, veliki poslodavac i poslodavac iz javnog sektora, te izdvojenoj kategoriji „Primjer dobre prakse“.

Poslodavci godine za osobe s invaliditetom za 2020. godinu su:

Mikro poslodavac:

  • QUAHWA d.o.o. iz Zagreba

Mali poslodavac:

  • ELEKTROIMPEX d.o.o.

Srednji poslodavac:

  • TPK NOVA d.o.o. iz Zagreba

Veliki poslodavac:

  • GENERA d.d. iz Kalinovice

Poslodavac javnog sektora:

  • FLORA VTC d.o.o. iz Virovitice

Primjer dobre prakse:

  • HT d.d. iz Zagreba

Hrvatski zavod za zapošljavanje pouzdan je partner nizu institucija iz cijele Republike Hrvatske u provedbi profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Usmjereni smo na mogućnosti i radni potencijal osoba s invaliditetom te nastojimo olakšati njihovo uključivanje na tržište rada. Svjesni smo da je potrebno kontinuirano raditi na unaprjeđenju kompetencija nezaposlenih osoba s invaliditetom kroz profesionalnu rehabilitaciju, posebice kroz obrazovne aktivnosti što pridonosi njihovom kvalitetnijem i bržem uključivanju na tržište rada. Također, Zavod je kroz svoj Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU (kao posredničko tijelo razine 2 u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda) jedan od ključnih dionika u mnogim projektima koji nastoje proširiti mogućnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja posebno ranjivih skupina nezaposlenih osoba.

Djelujući u području unaprjeđenja zapošljivosti i poticanja socijalne uključenosti, posebice dugotrajno nezaposlenih i socijalno osjetljivih skupina, HZZ u svome radu implementira i promiče sve relevantne europske politike, smjernice i inicijative. Istovremeno, sudjeluje u stvaranju, razvoju i provedbi nacionalnih politika u području poticanja zapošljavanja, suzbijanja diskriminacije, razvoja ljudskih potencijala, socijalnog uključivanja, izjednačavanja mogućnosti za osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, zaštite i promicanja ljudskih prava i sl.

U HZZ-u poslovni su procesi prilagođeni radu s nezaposlenim osobama s invaliditetom, a karakterizira ih individualizirani pristup, multidisciplinarnost i prilagodba u radu. U svim područnim službama i uredima HZZ-a zaposleni su specijalizirani savjetnici za rad s osobama s invaliditetom. Velika se pozornost polaže unapređenju njihovih stručnih kompetencija, kako u radu s nezaposlenim osobama s invaliditetom, tako i u radu s poslodavcima u cilju stvaranja većih mogućnosti zapošljavanja na otvorenom tržištu rada.

U 2020. godini iz evidencije HZZ-a zaposlene su ukupno 148.684 osobe, od čega je 2.475 osoba s invaliditetom, što čini 1,7% ukupne populacije zaposlenih osoba iz evidencije Zavoda. U prvih 5 mjeseci 2021. godine zaposleno je 1.130 osoba s invaliditetom, što je iznimno povećanje u odnosu na isti period prošle godine, kada je zaposleno 748 osoba s invaliditetom, a na što je utjecala i COVID kriza. Istovremeno, broj prijavljenih nezaposlenih osoba s invaliditetom je u padu, te ih je trenutno prijavljeno 6.015 (4,5% svih prijavljenih).

HZZ kontinuirano provodi mjere aktivne politike zapošljavanja vodeći računa o specifičnim potrebama određenih osjetljivih skupina, a osobe s invaliditetom su svakako jedne od njih zbog više različitih čimbenika: nedostatne informiranosti i senzibiliziranosti poslodavaca i društva u cjelini, neadekvatne obrazovne strukture, nedostatka radnog iskustva, dugotrajne nezaposlenosti i sl. Stoga je cilj svih usluga HZZ-a usmjerenih na osobe s invaliditetom unaprjeđenje njihove integracije, olakšavanje izbora karijere i prijelaza na tržište rada, kao i povećanje konkurentnosti i zapošljivosti. U mjere aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini uključeno je ukupno 1.019 osoba s invaliditetom.

Razvojem usluga profesionalne rehabilitacije i uključivanjem osoba s invaliditetom, primjenom poticajnih mjera za zapošljavanje i obrazovanje te podizanje svijesti javnosti i poslodavaca o kompetencijama i radnim mogućnostima osoba s invaliditetom vidljivi su pozitivni pomaci u njihovom pristupu tržištu rada. HZZ sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom odlučuje o pravu na profesionalnu rehabilitaciju nezaposlenih osoba s invaliditetom, koje su prijavljene u evidenciju te su unutar Zavoda razrađene interne upute i donesene odluke koje reguliraju prava osoba na povrat putnih troškova, prehrane i smještaja, kao i pravo na novčanu pomoć za vrijeme profesionalne rehabilitacije. Upravo je HZZ jedan od najvažnijih naručitelja usluga profesionalne rehabilitacije koje provode centri za profesionalnu rehabilitaciju te će nastaviti upućivati osobe, prvenstveno na temeljnu uslugu Rehabilitacijsku procjenu.

U posljednjih deset godina pojačana su ulaganja i napor svih dionika na tržištu rada u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, a HZZ će i dalje biti usmjeren na razvijanje i njegovanje partnerskog pristupa, doprinositi unapređenju sustava obrazovanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom te održavati suradnju s civilnim društvom i drugim relevantnim institucijama s kojima kao partneri provodimo različite projekate, kao što je i ova hvalevrijedna nagrada „Poslodavac godine za sobe s invaliditetom“, kojom se nastoji mijenjati svijest i odnos društva prema osobama s invaliditetom te njihovim sposobnostima kako bi ravnopravno sudjelovale i doprinosile zajednici u kojoj žive.