Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Javna nabava

Jednostavna nabava/Bagatelna nabava

?

Aktivni pozivi za dostavu ponuda

NOVI Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave HZZ-a, KLASA: 023-01/22-01/09, URBROJ: 344-203/3-22-1 od 1. siječnja 2023. godine preuzmite ovdje (PDF). Dopune (listopad 2021.) | Druga izmjena Pravilnika (veljača 2022.) | Pročišćen tekst Pravilnika (siječanj 2022.)

4. prosinca 2023. | Rok za dostavu ponuda: 11.12.2023. do 11 sati.

Nabava usluge održavanja aplikacije za izradu izvještaja (Cubeplayer)

16. ožujka 2023. | Krajnji rok za dostavu ponude je 23.3.2023. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave

Razvoj web aplikacije za online interakciju i pregled dokumenata vezano uz poslovni proces prava za vrijeme nezaposlenosti

22. srpnja 2022. | Rok za dostavu ponuda: 1.08.2022. do 10.00 h

Nabava klima uređaja za potrebe HZZ-a, PU Dubrovnik

28. siječnja 2022. | Rok za dostavu ponuda: 11.02.2022. do 09.00 h

Nabava usluga liječničkih ordinacija za nezaposlene osobe i učenike u 2022. godini – Bjelovar

Obavijesti o sprečavanju sukoba interesa

?

Pregled planova i rebalansa planova po godinama.

Arhiva jednostavne nabave (po godinama)

?

Arhiva jednostavne nabave (po godinama)

Plan javne nabave

?

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Plan nabave Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i sve njegove promjene objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Plan nabave Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i sve njegove promjene objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

?

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Registar ugovora i sve njegove promjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Registar ugovora i sve njegove promjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Savjetovanje s javnošću

?

Preuzimanje dokumenata otvara novi prozor.

Prethodno savjetovanje (čl. 198. ZJN 2016)

?

Pregled savjetovanja po godinama

Oglasi javne nabave - Usluge iz Dodatka II B

?

Pregled planova i rebalansa planova po godinama

Ostalo

Arhiva