Jednostavna nabava/Bagatelna nabava (arhiva 2021. godina)

?

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave HZZ-a, KLASA: 023-01/17-01/08, URBROJ: 344-75/1-17-1 od 30.06.2017. godine preuzmite ovdje (PDF). Dopune (listopad 2021.)

Nabava usluga održavanja analitičke aplikacije za izradu izvješća (Cubeplayer) za 2022. godinu

Ev. broj: 344/03-53/21 JN 63

30.11.2021. | Rok za dostavu ponuda: 7.12.2021. do 09.00 h

Dokumentacija

Nabava usluga održavanja CRM aplikacije za upravljanje projektima, naplatu potraživanja i međunarodnu suradnju za 2022. godinu

Ev. broj: 344/03-54/21 JN 64

29.11.2021. | Rok za dostavu ponuda: 6.12.2021. do 10.00 h

Dokumentacija

Nabava usluga čišćenja za potrebe PU VINKOVCI

Ev. broj: 344/03-50/21 JN 142

11.11.2021. | Rok za dostavu ponuda: 19.11.2021. do 09 h

Dokumentacija
Troškovnik

Nabava loživog ulja

Ev. broj: 344/03-46/21 JN 135

19.10.2021. | Rok za dostavu ponuda: 26.10.2021. do 9 sati

Poništenje prethodnog poziva
Dokumentacija
Troškovnik

8.10.2021. | Rok za dostavu ponuda: 15.10.2021. do 9 sati

Dokumentacija (izmjena)
Pročišćeni tekst Poziva (izmjena)
Troškovnik (izmjena)

6.10.2021. | Rok za dostavu ponuda: 13.10.2021. do 9 sati

Dokumentacija
Troškovnik

Rekonstrukcija sustava grijanja i postavljanja plinske instalacije (ispostave Nova Gradiška i Okučani)

Ev. broj: 04/2021 JN

29.09.2021. | Rok za dostavu ponuda: 6.10.2021. do 10:00 sati

Dokumentacija
Strojarski projekt Nova Gradiška
Strojarski projekt Okučani
Troškovnik Nova Gradiška
Troškovnik Okučani

Nabava motornog benzina i dizel goriva

Ev. broj: 344/03-42/21 JN 99

17.09.2021. | Rok za dostavu ponuda: 28.9.2021. do 9 sati

Dokumentacija
Troškovnik

Nabava održavanja i nadogradnje sustava za davanje mišljenja poslodavcima za zapošljavanje stranih radnika

Ev. broj: 344/03-36/21 JN 128

16.07.2021. | Rok za dostavu ponuda: 22.7.2021 do 10 sati

Dokumentacija

Nabava održavanja i nadogradnje sustava za davanje mišljenja poslodavcima za zapošljavanje stranih radnika

18.06.2021. | Rok za dostavu ponuda: 24.6.2021 do 10 sati

Dokumentacija

Nabava usluga liječničkih ordinacija za nezaposlene osobe i učenike u 2021. g s namjerom sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom na period do 31.12.2021 – Koprivničko-križevačka županija

28.05.2021. | Rok za dostavu ponuda: 4.6.2021 do 10 sati

Dokumentacija
Troškovnik

Nabava liječničkih usluga za nezaposlene osobe i ostale tražitelje zaposlenja koji će biti uključeni u obrazovanje u 2021. g s namjerom sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom na period do 31.12.2021. - Koprivnica

27.05.2021. | Rok za dostavu ponuda: 4.6.2021 do 10 sati

Dokumentacija
Troškovnik

Izrada gatewaya i povezivanje portala burzarada.hzz.hr sa sustavom NIAS e-poslovanje

21.05.2021. | Rok za dostavu ponuda: 4.6.2021 do 10 sati

Dokumentacija

Nabava soboslikarsko - ličilačkih radova na poslovnoj zgradi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Područne službe Rijeka

17. ožujak 2021. | Rok za dostavu ponuda: 26.3.2021 do 10 sati

Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

Radovi na energetskoj obnovi ovojnice (fasade) poslovne zgrade HZZ-ovog PU Slavonski Brod, Vukovarska 11 i poslovne zgrade HZZ-a Ispostave Nova Gradiška, M.A. Relkovića 5a.

4. ožujak 2021. | Rok za dostavu ponuda: 15.3.2021 do 10 sati

Poziv za dostavu ponuda
Projekt Nova Gradiška
Projekt Slavonski Brod
Troškovnik Nova Gradiška
Troškovnik Slavonski Brod

Nabava radova na rekonstrukciji krovišta na poslovnoj zgradi HZZ-a Područnog ureda Slavonski Brod

4. ožujak 2021. | Rok za dostavu ponuda: 15.3.2021 do 10 sati

Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik
Projekt

Arhiva

2020. i 2019. godina

Arhiva

2018. i 2017. godina

Arhiva (bagatelna nabava)

2016., 2015. i 2014. godina

Savjetovanje s javnošću

?

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Preuzmi

Poziv na savjetovanje s javnošću na nacrt pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Preuzmi

Nacrt pravilnika

Preuzmi

Prethodno savjetovanje (čl. 198. ZJN 2016)

?

2017. godina - PRETHODNO SAVJETOVANJE

(čl. 198. ZJN 2016)

Preuzmi
Dokument još nije objavljen
Dokument još nije objavljen

Plan javne nabave

?

2020. godina

PDF dokument

Preuzmi

2019. godina

PDF dokument

Preuzmi

2017. godina

PDF dokument

Preuzmi

2016. godina

PDF dokument

Preuzmi

Arhiva ugovora

Otvori arhivu

Oglasi javne nabave - Usluge iz Dodatka II B

?

Zahtjevi za prikupljanje ponuda za nabavu čuvarskih usluga

Zahtjevi za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja

Zahtjevi za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga

Zahtjevi za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe

Zahtjevi za prikupljanje ponuda - Sistematski pregledi

Zahtjevi za prikupljanje ponuda za nabavu usluga putničkih agencija

Obavijesti o sprečavanju sukoba interesa

?

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA SUKLADNO ZJN 2016

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

?

Središnji ured

2020. godina
2019. godina

Područni ured Bjelovar

Preuzmi

Područni ured Čakovec

Preuzmi

Područni ured Dubrovnik

Preuzmi

Područni ured Gospić

Preuzmi

Područni ured Karlovac

Preuzmi

Područni ured Krapina

Preuzmi

Područni ured Križevci

Preuzmi

Područni ured Kutina

Preuzmi

Regionalni ured Osijek

Preuzmi

Područni ured Požega

Preuzmi

Područni ured Pula

Preuzmi

Regionalni ured Rijeka

Preuzmi

Područni ured Sisak

Preuzmi

Područni ured Slavonski Brod

Preuzmi

Regionalni ured Split

Preuzmi

Područni ured Šibenik

Preuzmi

Regionalni ured Varaždin

Preuzmi

Područni ured Vinkovci

Preuzmi

Područni ured Virovitica

Preuzmi

Područni ured Vukovar

Preuzmi

Područni ured Zadar

Preuzmi

Područni ured Zagreb

Preuzmi

Ostalo

?

Nacrt dokumentacije za nadmetanje - Nabava osobnih vozila putem operativnog leasinga

Preuzmi

Zelena javna nabava - Brošura - 2015 ( Ministarstvo zaštite okoliša i prirode)

Preuzmi

Arhiva