OBAVIJEST O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA SUKLADNO ZJN 2016.

Hrvatski zavod za zapošljavanje u skladu s člankom 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016, a na temelju izjava predstavnika naručitelja iz čl. 76. stavka 2. točke 1. ZJN2016, kao naručitelj objavljuje da Hrvatski zavod za zapošljavanje, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  • HOLIDAY FOR YOU d.o.o. Rapska 33, Zagreb OIB:13431376868
  • 2. OPUS OPTIMUS d.o.o. Rapska 33, Zagreb OIB:69438308755