Međunarodna suradnja

Aktivnosti međunarodne suradnje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) odnose se u prvom redu na sljedeće aktivnosti: poticanje suradnje s ustanovama i organizacijama iste i slične namjene, održavanje započete suradnje, organizaciju međunarodnih konferencija, radionica, seminara i ostalih skupova međunarodnog karaktera na području Republike Hrvatske. Odsjek međunarodne suradnje pruža podršku svim odjelima Zavoda u vezi s aktivnostima na međunarodnoj razini.

Međunarodna suradnja HZZ-a temelji se na bilateralnim i multilateralnim sporazumima o suradnji sklopljenim između Zavoda i javnih službi za zapošljavanje drugih zemalja. Sa stranim partnerima s kojima Zavod nema potpisane sporazume, suradnja se ostvaruje na temelju izravnih međuinstitucionalnih dogovora.

Suradnja Zavoda sa suradničkim institucijama temelji se i na članstvu u Europskoj mreži javnih službi za zapošljavanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje aktivan je član ove Mreže čiji je rad formaliziran Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje. Članovi Mreže su javne službe za zapošljavanje svih 27 država članica EU-a, te Norveška, Island i Europska komisija. Cilj Mreže je u najširem smislu suradnja država članica u područjima u nadležnosti javnih službi za zapošljavanje. Benchlearning je središnja aktivnost Europske mreže javnih službi za zapošljavanje, a njezin je cilj poboljšati uspješnost europskih javnih službi za zapošljavanje u rješavanju izazova na europskom tržištu rada kroz uzajamno učenje i razmjenu primjera dobre prakse. U razdoblju od 23. do 26. ožujka 2021. godine u okviru 3. ciklusa projekta Benchlearning organizirana je virtualna posjeta procjenitelja Europske mreže javnih službi za zapošljavanje Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Prethodno je za vrijeme predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU-a Hrvatski zavod za zapošljavanje dana 5. lipnja 2020. godine organizirao Trinaesti sastanak Odbora Europske mreže javnih službi za zapošljavanje. Tijekom predsjedanja Hrvatske Vijećem EU-a gospodin Ante Lončar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obnašao je funkciju podpredsjednika Odbora Mreže. Više o događaju na poveznici.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, Zavod je prestao biti promatrač u europskim institucijama nadležnim za tržište rada i zapošljavanje, te je, osim u Europskoj mreži javnih službi za zapošljavanje, preuzeo aktivnu ulogu u sljedećima tijelima: podskupinama Odbora za zapošljavanje (Skupini za pokazatelje i Skupini za analizu politike), Radnoj skupini za EURES, Partnerstvu javnih i privatnih službi za zapošljavanje (PARES), Dijalogu javnih službi za zapošljavanje (eng. PES to PES Dialogue) kao i u drugim formatima razmjene iskustava stručnjaka JSZ-ova.

Hrvatski zavod za zapošljavanje surađuje s partnerima iz zemalja članica Europske unije, susjednih zemalja kao i ostalih zemalja. Ostvarili smo suradnju i kontakte sa sljedećim zemljama: Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Finska, Francuska, Kosovo, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Nizozemska, Njemačka, Rumunjska, Slovenija, Srbija, Švedska, Turkmenistan, Turska, itd. Zavod održava i njeguje dobre međunarodne, odnosno dobrosusjedske odnose sa svim svojim partnerima, a službene sporazume o suradnji do sada je sklopio s javnim službama za zapošljavanje iz sljedećih zemalja:

  • Austrije
  • Bosne i Hercegovine
  • Crne Gore
  • Mađarske
  • Njemačke
  • Ukrajine

Na regionalnoj razini, Hrvatski zavod za zapošljavanje održava multilateralnu suradnju članstvom u Centru javnih službi za zapošljavanje zemalja jugoistočne Europe (CPESSEC), regionalnoj neprofitnoj organizaciji koja okuplja nacionalne javne službe za zapošljavanje ili ministarstva nadležna za politike zapošljavanja i tržište rada u ovom dijelu Europe. Članice CPESSEC-a su Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Rumunjska, Slovenija, Srbija i Turska, a organizacija djeluje po načelu rotirajućeg predsjedništva. U skladu s tim Zavod je 2021. godine preuzeo predsjedanje Centrom te će u drugom dijelu 2021. godine organizirati direktorsku i stručnu konferenciju na odabrane aktualne teme te će objaviti Statistički bilten za zemlje članice CPESSEC-a. Prethodno je Hrvatski zavod za zapošljavanje CPESSEC-om predsjedao 2011. godine kada je također uredno izvršio svoje obveze na međunarodnoj razini.

Na svjetskoj razini, Hrvatski zavod za zapošljavanje održava multilateralnu suradnju članstvom u Svjetskom udruženju javnih službi za zapošljavanje (WAPES). Članice su ovog Udruženja javne službe za zapošljavanje diljem svijeta. Udruženje je osnovano 1988./89. te broji preko 85 članica. Zavod je ovom Udruženju pristupio 1999., a u razdoblju od 2001. do 2018. djelovao je i kao član Upravnog vijeća. U svibnju 2009. Hrvatski zavod za zapošljavanje vrlo je uspješno organizirao Osmi svjetski kongres WAPES-a zajedno s popratnim aktivnostima vezanim za djelovanje Udruženja. U svibnju 2012. na Devetom svjetskom kongresu WAPES-a Hrvatski zavod za zapošljavanje odabran je za supotpredsjednika za WAPES regiju Europa za razdoblje od 2012. do 2015. godine. , dok je u svibnju 2015. godine, na Desetom svjetskom kongresu, ponovno odabran za člana Upravnog vijeća za razdoblje od 2015. do 2018. Na Jedanaestom svjetskom kongresu WAPES-a i Općoj skupštini 2018. godine HZZ je odstupio s mjesta člana Upravnog vijeća, ali je zadržao aktivan interes za aktivnosti Udruženja.

CPESCCEC

Otvori web

ELGPN

Otvori web

Europska komisija

Otvori web

Euroguidance

Otvori web

WAPES

Otvori web

EU mreža JSZ-ova

Otvori web