Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temelji se na bilateralnim i multilateralnim sporazumima o suradnji sklopljenim između Zavoda i javnih službi za zapošljavanje drugih zemalja. Sa stranim partnerima s kojima Zavod nema potpisane sporazume, suradnja se ostvaruje na temelju izravnih međuinstitucionalnih dogovora.

CPESCCEC

Otvori web

ELGPN

Otvori web

Europska komisija

Otvori web

Euroguidance

Otvori web

WAPES

Otvori web

EU mreža JSZ-ova

Otvori web

Rad Odsjeka međunarodne suradnje se u prvom redu odnosi na sljedeće aktivnosti: poticanje suradnje s ustanovama i organizacijama iste i slične namjene, nastavljanje i održavanje započete suradnje, organizaciju međunarodnih konferencija, radionica, seminara i ostalih skupova međunarodnog karaktera na području Republike Hrvatske. Odsjek pruža podršku svim odjelima Zavoda u vezi s aktivnostima na međunarodnoj razini.

Hrvatski zavod za zapošljavanje surađuje s partnerima iz zemalja članica Europske unije, susjednih zemalja kao i ostalih zemalja. Ostvarili smo suradnju i kontakte sa sljedećim zemljama: Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Finska, Francuska, Kosovo, Mađarska, Makedonija, Nizozemska, Njemačka, Rumunjska, Slovenija, Srbija, Švedska, Turkmenistan, Turska, itd. Zavod održava i njeguje dobre međunarodne, odnosno dobrosusjedske odnose sa svim svojim partnerima, a službene sporazume o suradnji do sada je sklopio s javnim službama za zapošljavanje iz sljedećih zemalja:

  • Austrije
  • Bosne i Hercegovine
  • Crne Gore
  • Mađarske
  • Njemačke
  • Ukrajine

Na regionalnoj razini, Hrvatski zavod za zapošljavanje održava multilateralnu suradnju članstvom u Centru javnih službi za zapošljavanje zemalja jugoistočne Europe (CPESSEC), regionalnoj neprofitnoj organizaciji koja okuplja nacionalne javne službe za zapošljavanje ili ministarstva nadležna za politike zapošljavanja i tržište rada u ovom dijelu Europe. Članice CPESSEC-a su Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Rumunjska, Slovenija, Srbija i Turska, a organizacija djeluje po načelu rotirajućeg predsjedništva. U skladu s tim Hrvatska, odnosno Hrvatski zavod za zapošljavanje početkom 2011. godine preuzeo je predsjedništvo Centrom i organizirao dvije direktorske i dvije stručne konferencije. Centrom tijekom 2020. godine predsjeda Bugarska agencija za zapošljavanje.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, Zavod je prestao biti promatračem u europskim institucijama nadležnim za tržište rada i zapošljavanje, te je preuzeo aktivnu ulogu u sljedećima tijelima: podskupinama Odbora za zapošljavanje (Skupini za pokazatelje i Radnoj skupini za analizu politike), Europskoj mreži javnih službi za zapošljavanje (EU PES Network), Radnoj skupini za EURES, Partnerstvu javnih i privatnih službi za zapošljavanje (PARES), Dijalogu javnih službi za zapošljavanje (eng. PES to PES Dialogue) kao i u drugim formatima razmjene iskustava stručnjaka JSZ-ova.

U razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2020. godine, za vrijeme predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU, gospodin Ante Lončar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, jedan je od podpredsjednika Odbora Europske mreže javnih službi za zapošljavanje.

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) organizirat će u sklopu predsjedanja Vijećem EU Trinaesti sastanak Odbora Europske mreže javnih službi za zapošljavanje.

Na svjetskoj razini, Hrvatski zavod za zapošljavanje održava multilateralnu suradnju članstvom u Svjetskom udruženju javnih službi za zapošljavanje (WAPES). Članice su ovog Udruženja javne službe za zapošljavanje diljem svijeta. Udruženje je osnovano 1988./89. te broji preko 85 članica. Zavod je ovom Udruženju pristupio 1999., a u razdoblju od 2001. do 2018. djelovao je i kao član Upravnog vijeća. U svibnju 2009. Hrvatski zavod za zapošljavanje vrlo je uspješno organizirao Osmi svjetski kongres WAPES-a zajedno s popratnim aktivnostima vezanim za djelovanje Udruženja. U svibnju 2012. na Devetom svjetskom kongresu WAPES-a Hrvatski zavod za zapošljavanje odabran je za supotpredsjednika za WAPES regiju Europa za razdoblje od 2012. do 2015. godine. , dok je u svibnju 2015. godine, na Desetom svjetskom kongresu, ponovno odabran za člana Upravnog vijeća za razdoblje od 2015. do 2018. Na Jedanaestom svjetskom kongresu WAPES-a i Općoj skupštini 2018. godine HZZ je odstupio s mjesta člana Upravnog vijeća, ali je zadržao aktivan interes za aktivnosti Udruženja.