Aktivni projekti

ESF - Europski socijalni fond

?

Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja 2014.-2020.

Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade

Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM)

Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja – Faza 2

Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina i edukacija nezaposlenih osoba – Faza 2

Podrška samozapošljavanju – Faza 2

Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu i podrška regularnim migracijama