Projekt „Mapping the ESCO: Croatia“ završio je 30. rujna 2021. Projekt je ugovoren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga VP/2019/010 EaSI-EURES: Support to national classification inventories and innovative national online services for mobile workers te je proveden kroz partnerstvo s Algebrom d.o.o.

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations Scheme) je višejezična klasifikacija europskih vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja. S obzirom na to da Republika Hrvatska kao članica Europske unije ima obvezu do kraja 2021. g. prijeći na ESCO sustav u okviru EURES posredovanja, osnovni je cilj projekta bio kreirati tablice mapiranja prijelaza s Nacionalne klasifikacije zanimanja na ESCO. U kontekstu posredovanja na tržištu rada RH, prijelaz na ESCO je prije svega važan za punu funkcionalnost EURES portala i snažniju participaciju Hrvatske na tržištu rada Europske unije. Projektne aktivnosti bile su stoga fokusirane na izradu poredbene analize NKZ-a i ESCO-a, kreiranje mapiranih odnosa između NKZ-a i ESCO-a te uspostavu održivog metodološkog i radnog okvira ažuriranja mapiranih tablica.

Hrvatski zavod za zapošljavanje obnašao je ulogu Koordinatora projektnih aktivnosti te je bio zadužen za administraciju, zaprimanje i distribuciju sredstava, kao i za izvještavanje prema Europskoj komisiji. Algebra d.o.o. je, kao Projektni partner, preuzela ingerenciju nad kreiranjem samih tablica mapiranja, poredbenom analizom Nacionalne klasifikacije zanimanja i ESCO klasifikacije, razvojem i definiranjem potpornih materijala te uspostavom održivog metodološkog i radnog okvira tablica mapiranja NKZ-a na ESCO.

Projekt je trajao 21 mjesec uz ukupnu vrijednost od 100.000 eura.

Mapirani podatkovni modeli NKZ98 ESCO

Preuzmi (XLSX)

Mapirani podatkovni modeli NKZ98 ESCO (XLSX, 1. listopad 2021.)

Dokument 1: Analiza NKZ98

Preuzmi (XLSX)

Dokument 1

Dokument 2: Analiza NKZ98 v2

Preuzmi (PDF)

Dokument 1

Dokument 3: Usporedba NKZ98 - ESCO

Preuzmi (PDF)

Dokument 3

Dokument 4: Metodologija procesa mapiranja

Preuzmi (PDF)

Dokument 4

Dokument 5: Mapirani podatkovni modeli NKZ98-ESCO

Preuzmi (PDF)

Dokument 4

Dokument 6: Metodologija ažuriranja mapiranih podatkovnih modela u slučaju promjene s nacionalne strane

Preuzmi (PDF)

Dokument 4