15. sjednica Upravnog vijeća HZZ-a održana 8.01.2021.

Dnevni red 15. sjednice:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Upravnoga vijeća HZZ-a održane 22.12.2020. godine.

 2. a) Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2021. godini.
  b) Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2021. godini za mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za razdoblje siječanj-veljača
  c) Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom čija je djelatnost pogođena Koronavirusom (COVID-19).
 3. Donošenje Odluke o zanimanjima za koja poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada – obveza iz članka 101. st. 1. Zakona o strancima.
 4. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period od dvije godine za GRUPU XIV – PS SPLIT za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za digitalne kompetencije.
 5. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma na period od dvije godine za GRUPU I – PU BJELOVAR za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za programe učenja stranih jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića.
 6. Suglasnost za sklapanje Ugovora br. 3. o nabavi usluga nadzora, upravljanja i održavanja sustava podatkovnih centara, sistemskog softvera i osobnih računala Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 7. Razno.

Točka 2

Odluka
Izmjene

2a

2b

2c

Točka 4.

Odluka

Točka 5.

Odluka

Točka 6.

Odluka