17. sjednica Upravnog vijeća HZZ-a održana 8.2.2021.

Dnevni red 17. sjednice:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 21.01.2021. godine.
  2. Izvješće Središnjeg povjerenstva o provedenom godišnjem popisu imovine i obveza Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa stanjem na dan 31.12.2020. godine
  3. Godišnji Plan rada Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu.
  4. Suglasnost Upravnoga vijeća za sklapanje Ugovora broj 2 - Nabava usluga održavanja komunikacijske infrastrukture za podršku podatkovno govorne platforme u poslovno-informacijskom sustavu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  5. Razno.