18. sjednica Upravnog vijeća HZZ-a održana 22.2.2021.

Dnevni red 18. sjednice:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 08.02.2021. godine
 2. a) Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2021. godini.
  b) Izmjena Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za siječanj - veljaču 2021.
 3. Suglasnost za donošenje Odluke o odabiru i zaključenje Ugovora o javnoj nabavi za nabavu građevinsko - obrtničkih i elektroinstalacijskih radova sanacije štete zgrade Područne službe Zagreb Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ev. broj nabave: 344/01-16/20 MN 16.
 4. a) Suglasnost za donošenje Odluke o odabiru i sklapanje Okvirnog sporazuma na period od dvije godine za Grupu XVII - PU Vinkovci za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za digitalne kompetencije, evidencijski broj nabave: 344/02-05/20 VN 10.
  b) Suglasnost za donošenje Odluke o odabiru i sklapanje Okvirnog sporazuma u trajanju od dvije godine za Grupu XIII. – PU Sisak za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za programe učenja stranih jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića, evidencijski broj nabave: 344/02-07/20 VN 12.
  c) Suglasnost za donošenje Odluke o odabiru i sklapanje Okvirnog sporazuma na period od dvije godine za GRUPU XXI – PU ZADAR za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za programe učenja stranih jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića, evidencijski broj nabave: 344/2-07/20 VN 12.
 5. a) Donošenje Odluke o stjecanju statusa osiguranika i visini posebnog doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi
  b) Donošenje Odluke o stjecanju statusa osiguranika i visini posebnog doprinosa za zapošljavanje hrvatskih državljana koji su bili zaposleni u inozemstvu.
 6. Razno