20. sjednica Upravnog vijeća HZZ-a održana 23.3.2021.

Dnevni red 20. sjednice:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 3.3.2021. godine
  2. Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko – moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za ožujak 2021. godine
  3. Suglasnost za donošenje Odluke o odabiru za nabavu usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za programe učenja stranih jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na period od dvije godine – po grupama – za grupu XXII. – PS ZAGREB, Evidencijski broj nabave: 344/02-07/20 VN 12

Točka 3.

Odluka Zagreb