21. sjednica Upravnog vijeća HZZ-a održana 30.3.2021.

Dnevni red 21. sjednice:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 23.3.2021. godine
  2. Godišnje izvješće o radu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu.
  3. Financijsko izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima u razdoblju I-XII 2020. godine.
  4. Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko - moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za ožujak i travanj 2021. godine.
  5. Suglasnost za donošenje Odluke o odabiru i zaključenje Ugovora o javnoj nabavi za nabavu usluga zaštitnog snimanja dokumentacije - arhiva, ev. broj nabave: 344/02-11/20 VN15.
  6. Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma 344/01-08/21 MN 21 i Ugovora broj 1. o nabavi telekomunikacijskih usluga: javna govorna usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.
  7. Suglasnost za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa zakupodavcem Trius d.o.o. na razdoblje od 1 (jedne) godine.
  8. Razno.

Točka 4.

Odluka

Točka 5.

Odluka

Točka 6.

Odluka

Točka 7.

Odluka