Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Aktivni projekti

Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja – faza 2

Naziv fonda: Europski socijalni fond

Naziv operativnog programa: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

Specifični cilj: 8.ii.1 – Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Razdoblje provedbe projekta: od 31.10.2018. do 31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta (operacije): 525.883.335,20 HRK / 69.796.713,14 EUR

EU udio u financiranju projekta: (50 %) odnosno 262.941.667,6 HRK / 34.898.356,57 EUR

IZM udio u financiranju: (41 %) odnosno 215.612.167,43 HRK / 28.616.652,38 EUR

Kratki opis projekta (operacije) - sažetak:

Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) provodi projekte usmjerene na financiranje mjera aktivne politike zapošljavanja, kao i projekte usmjerene na modernizaciju, odnosno jačanje kapaciteta institucije.

 Europski socijalni fond je jedan od pet Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), koji od 2014. godine djeluju pod zajedničkim okvirom, imaju komplementarne ciljeve i glavni su izvor ulaganja na razini Europske unije za pomoć državama članicama u povećanju njihova rasta i osiguravanju većeg broja radnih mjesta, istovremeno osiguravajući održivi razvoj u skladu s ciljevima strategije Europa 2020.

 Ugovor kojim se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje  iz Europskog socijalnog fonda dodjeljuju izravna sredstva u okviru Prioritetne osi 1. „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ te u sklopu Prioritetne osi 2. „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ u ukupnom iznosu od 3.615.060.922,20 HRK potpisan je 31.10.2018. godine, čime se nastavlja financiranje mjera aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti provedbe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u razdoblju od 31.10.2018. do 31.12.2023. godine.

 1. Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina i edukacija nezaposlenih osoba – Faza 2  ukupne vrijednosti 284.880.981,00 HRK. Cilj projekta je povećanje zapošljivosti i zapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice dugotrajno nezaposlenih i osoba čije vještine ne odgovaraju potrebama tržišta rada. Ciljane skupine su nezaposlene osobe bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja, prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a.

2. Podrška samozapošljavanju – Faza 2 ukupne vrijednosti 949.000.000,00 HRK. Cilj projekta je olakšati pristup samozapošljavanju nezaposlenim osobama te potaknuti održivo samozapošljavanje pružanjem financijske potpore i kontinuirane podrške. Cilj je također i povećanje broja samozaposlenih osoba iz evidencije HZZ-a. Ciljne skupine su nezaposlene osobe prijavljene na evidenciji HZZ-a.

3. Zadržavanje radnika u zaposlenosti – Faza 2 ukupne vrijednosti 31.600.000,00 HRK. Cilj projekta bio je očuvanje radnih mjesta radnika izloženih sezonskim varijacijama u zapošljavanju. Specifični cilj bio je osigurati ostanak u zaposlenosti radnika koji kontinuirano sezonski rade kod poslodavca sa sezonskim obilježjem poslovanja. Ciljane skupine bili su: poslodavci sa sezonskim obilježjem poslovanja (poslodavci koji tokom godine imaju periode smanjenog obima posla) te zaposlene osobe (osobe koje kontinuirano sezonski rade kod poslodavca sa sezonskim obilježjem poslovanja) kojima zbog sezonskih varijacija prijeti gubitak radnog mjesta.

4. Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade – Faza 2 ukupna vrijednost 564.994.400,00 HRK. Cilj projekta je poduprijeti provedbu aktivne politike zapošljavanja usmjerene dugotrajno nezaposlenim mladim osobama (od 15 do 29 godina). Također je cilj i povećati zaposlenost i pospješiti integraciju dugotrajno nezaposlenih mladih osoba na tržište rada poticanjem daljnjeg obrazovanja i stjecanjem novih kompetencija i vještina, uključivanjem u javne radove i programe stručnog osposobljavanja, kao i uključivanje u potpore za zapošljavanje. Ciljane skupine su mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci te mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.

5. Provedba mjera APZ za mlade (IZM) – Faza 2 ukupna vrijednost 525.883.335,20 HRK. Cilj projekta je poduprijeti provedbu aktivne politike zapošljavanja usmjerene nezaposlenim mladim osobama (15-29). Ciljane skupine su mlade nezaposlene osobe u dobi od 15 do 29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca.

6. Provedba javnih radova za teže zapošljive skupine – Faza 2 ukupna vrijednost  422.702.206,00 HRK. Cilja projekta je potpora zapošljavanju i socijalno uključivanje teže zapošljivih skupina na tržištu rada. Specifični cilj je integracija na tržište rada kroz uključivanje u društveno koristan rad te poticanje i ublažavanje socijalnih posljedica nezaposlenosti kod teže zapošljivih skupina. Ciljane skupine su nezaposlene osobe, uključujući dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina.

Disclaimer: Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.