Statistika usluga Test tržišta rada i Radne dozvole

Mišljenja za dozvolu za boravak i rad stranih radnika
Broj zanimanja 396
Broj poslodavaca 9.893
Broj zahtjeva 79.679
- broj zahtjeva s TTR-om 9.247
Obrađeni zahtjevi 76.295
- pozitivno mišljenje 52.460
- negativno mišljenje 5.234
- izdana radna dozvola 12.698
- obustavljena radna dozvola 5.510
- odbijena radna dozvola 393
Zahtjevi u obradi 1.870
Najtraženija zanimanja za koje je izdano pozitivno mišljenje Broj
radnika
Prosj. bruto plaća (kn)
konobar/konobarica 5.770 6.094,50
radnik/radnica visokogradnje 5.705 5.034,30
zidar/zidarica 4.665 5.608,90
kuhar/kuharica 4.356 6.385,80
pomoćni kuhar/pomoćna kuharica 4.300 5.370,90
sobar/sobarica 3.588 5.311,90
radnik/radnica niskogradnje 3.055 5.091,50
tesar/tesarica 2.960 5.629,80
pomoćni konobar/konobarica 2.864 5.188,20
čistač/čistačica 2.542 5.037,80
fasader/fasaderka 1.945 5.591,20
bravar/bravarica 1.936 5.351,30
zavarivač/zavarivačica 1.890 5.665,50
armirač/armiračica 1.611 5.684,70
pekar/pekarica 1.551 8.208,20
elektroinstalater/elektroinstalaterka 1.518 5.751,50
monter/monterka građevinskih elemenata 1.478 5.696,70
vozač/vozačica teretnog vozila 1.369 5.575,80
Test tržišta rada
Broj zanimanja za koji se tražila provedba TTR-a 434
Broj poslodavaca koji je tražio TTR 1.788
Broj radnika za koji se tražio TTR 22.060
Obrađeni zahtjevi 21.104
- Pozitivna obavijest 18.267
- Negativna obavijest 2.837
Zahtjevi u postupku 956
Broj podnesenih zahtjeva za radnu dozvolu nakon dobivene pozitivne obavijesti 9.247
Zanimanja za koja je izdano najviše pozitivnih obavijesti u provedbi TTR-a Broj
radnika
Prosj. bruto plaća (kn)
dostavljač/dostavljačica 1.356 4.938,62
prodavač/prodavačica 1.289 5.331,42
radnik/radnica na proizvodnoj liniji 1.008 5.077,59
poljoprivredni radnik/poljoprivredna radnica 889 4.764,41
čistač/čistačica 699 4.890,65
kuhinjski radnik/kuhinjska radnica 653 5.104,87
skladišni radnik/skladišna radnica 579 5.525,64
turistički animator/turistička animatorica 527 5.700,78
vozač/vozačica autobusa 471 55.846,33
maser/maserka 429 5.369,88
recepcionar/recepcionarka 400 6.362,50
pomoćni kuhar/pomoćna kuharica 345 5.036,07
vozač/vozačica taksija 312 5.313,13
sobar/sobarica 285 5.249,20
hotelska sobarica 279 4.956,82
berač/beračica poljoprivrednih proizvoda 260 4.747,12
drvoprerađivački radnik/drvoprerađivačka radnica 246 4.819,74
pralja 225 5.241,67
Zaprimljeni zahtjevi za TTR po uredima
Područna služba OSIJEK 750
Područna služba RIJEKA 1.928
Područna služba SPLIT 2.277
Područna služba ZAGREB 8.868
Područni ured BJELOVAR 126
Područni ured ČAKOVEC 305
Područni ured DUBROVNIK 878
Područni ured GOSPIĆ 348
Područni ured KARLOVAC 305
Područni ured KRAPINA 313
Područni ured KRIŽEVCI 212
Područni ured KUTINA 59
Područni ured POŽEGA 37
Područni ured PULA 3.124
Područni ured SISAK 390
Područni ured SLAVONSKI BROD 191
Područni ured ŠIBENIK 159
Područni ured VARAŽDIN 542
Područni ured VINKOVCI 41
Područni ured VIROVITICA 240
Područni ured VUKOVAR 80
Područni ured ZADAR 887