Radionice za korisnike samozapošljavanja i nezaposlene „Digitalna garaža“

 • 6 radionica koje obuhvaćaju sljedeće teme:
  • osnove digitalnog marketinga
  • izrada web stranice za svoj posao
  • osnove optimizacije stranice kroz Google My Business
  • uvod u Google analitiku i oglašavanje
  • proširenje poslovanja na druge države članice kroz e-poslovanje
 • Dinamika provedbe programa: dvije radionice tjedno
 • Novi krug radionica od rujna 2021.

Mogućnost prijave kontaktom matičnog savjetnika u nadležnom područnom uredu HZZ-a prema mjestu prebivališta ili putem e-maila cesscholarship@hzz.hr

Radionica „Uvod u digitalni marketing“

 • Otvorene prijave za sve osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a koje žele proširiti svoja znanja.
 • Trajanje radionice: 90 minuta

Mogućnost prijave kontaktom matičnog savjetnika u nadležnom područnom uredu HZZ-a prema mjestu prebivališta ili putem e-maila cesscholarship@hzz.hr