Profesionalna selekcija

Profesionalnoj selekciji prethodi postupak predselekcije, odnosno odabira manjeg broja kandidata iz skupine prijavljenih kandidata koji udovoljavaju formalnim kriterijima natječaja te drugim relevantnim kriterijima za obavljanje pojedinog posla. U suradnji sa savjetnikom za zapošljavanje, a po potrebi i savjetnikom za profesionalno savjetovanje i selekciju, poslodavac definira kriterije za predselekciju.

Profesionalna selekcija je postupak stručnog odabira kandidata za određeno radno mjesto ili posao u kojem se odabiru oni kandidati koji najbolje udovoljavaju utvrđenim zahtjevima pojedinog radnog mjesta ili posla.

Odabir kandidata se temelji na psihologijskom ispitivanju sposobnosti, osobina ličnosti, interesa, vrijednosti i motivacije za pojedino radno mjesto, a prema potrebi može obuhvaćati i ispitivanje specifičnih znanja potrebnih za obavljanje pojedinog posla i zdravstvenog stanja kandidata.

Selekciju kandidata provode psiholozi, a ukoliko je potrebno utvrditi zdravstveno stanje kandidata u postupak selekcije se uključuje i liječnik specijalist medicine rada. Rezultat profesionalne selekcije je preporuka kandidata koji najbolje odgovaraju postavljenim zahtjevima posla.

Na temelju popunjene prijave potrebe za radnikom i razgovora s poslodavcem, savjetnik za profesionalno savjetovanje i selekciju utvrđuje potrebne kompetencije radnika, zahtjeve radnog mjesta te dogovara broj kandidata koji će biti upućeni u postupak profesionalne selekcije, a nakon izvršene selekcije i na razgovor s poslodavcem.

Kada je osobito korisno tražiti usluge profesionalne selekcije?

  • pri zapošljavanju kandidata na poslovima povećane složenosti i odgovornosti
  • pri zapošljavanju na radnim mjestima na kojima bi neadekvatni zaposlenici svojim pogreškama u radu mogli prouzročiti veće materijalne i/ili ljudske gubitke
  • kod relativno velikih troškova uvođenja u posao novih radnika
  • kada obrazovne kvalifikacije kandidata nisu sukladne potrebama pojedinog radnog mjesta
  • kada prethodno radno mjesto nije jamstvo postojanja specifičnih sposobnosti i vještina potrebnih za uspjeh kandidata na pojedinom radnom mjestu

Prijava potrebe za radnikom

Obrazac (DOC)

Preuzmi