Regulirane profesije

Nužno je dostaviti dokaze o tome da je kvalifikacija priznata u RH
azvo

Zahtjevi za dozvole za boravak i rad državljana trećih zemalja

Za dozvole za koje nije potreban Test tržišta rada niti mišljenje HZZ-a
mup

Česta pitanja i odgovori

Ako se radi o novom zapošljavanju, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje radne dozvole potrebno je od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zatražiti provođenje testa tržišta rada. Ako se utvrdi da u evidenciji nema nezaposlenih osoba traženog profila, Zavod će vas o tom obavijestiti i uputiti na podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad za državljana treće zemlje u roku od 90 dana od zaprimanja obavijesti. Zahtjevi se podnose online.

Kada se radi o zapošljavanju u zanimanjima s LISTE UPRAVNOG VIJEĆA HZZ-a nije potrebno provesti TTR, već se odmah ide u podnošenje zahtjeva za radnu dozvolu online.

IZNIMKE: u sljedećim slučajevima zahtjevi se podnose nadležnim policijskim upravama/postajama:

  • produljenje dozvole za boravak i rad: isti poslodavac i isti državljanin treće zemlje
  • zapošljavanje sezonskog radnika u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu na području Republike Hrvatske u trajanju do 90 dana tijekom kalendarske godine
  • kategorije iz članka 110. Zakona o strancima (npr. ključno osoblje u trgovačkim društvima, samozapošljavanje u trgovačkom društvu/obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51%, EU plava karta, osobe premještene unutar društva, pružatelji usluga, volonteri, pripravnici, posade plovila itd.)

Takvi zahtjevi se podnose u PU/PP, prema sljedećoj Uputi za poslodavce.

Kod zahtjeva za radnu dozvolu nakon TTR-a, ovisno o uvjetima traženima u TTR-u, dostavlja se prijevod svjedodžbe, diplome, uvjerenja o osposobljenosti ili potvrda o radnom iskustvu (npr. preporuke bivšeg poslodavca, izvodi iz službenih evidencija ili drugi dokaz), prevedeno na hrvatski jezik ako izvornik nije na hrvatskom srodnom jeziku i na latiničnom pismu ili na engleskom. Iznimno se kao dokaz o radnom iskustvu može priznati Izjava poslodavca (u slobodnoj formi) o osposobljenosti radnika za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, ako se ne radi o reguliranoj profesiji i ako u TTR-u nije bila tražena obrazovna kvalifikacija. Ključno je da uvjeti koje ispunjava strani radnik budu u skladu s traženim uvjetima iz TTR-a. Primjerice, ako se u TTR-u traži kuhar sa kvalifikacijom kuhara stečenom srednjoškolskim obrazovanjem, za stranog radnika potrebno je dostaviti potvrdu o kvalifikaciji, no ako u TTR-u nije navedeno da je potrebna obrazovna kvalifikacija za kuhara, tada niti strani radnik ne mora imati obrazovnu kvalifikaciju, već osposobljenost stečenu kroz iskustvo ili na drugi način.

Kod zahtjeva za izdavanje radne dozvole bez obveze TTR-a (lista zanimanja), takav dokaz nije potreban već je potrebno da radno mjesto i opis poslova iz ugovora budu u skladu sa zanimanjem s liste za koje se podnosi zahtjev za boravak i rad stranih radnika.

Kada se radi o reguliranoj profesiji, neovisno o tipu zahtjeva (uz TTR ili bez TTR-a), nužno je dostaviti dokaze o tome da je kvalifikacija priznata u RH, jer je to uvjet za obavljanje poslova regulirane profesije. Iznimka su regulirane profesije iz područja vezanih obrta, s obzirom da se stranci zapošljavaju kod poslodavca, a ne dolaze otvoriti vlastiti obrt.