Prava i obveze nezaposlenih osoba

Prava i obveze nezaposlenih osoba uređeni su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ br. 118/18). Ovaj se Zakon naslanja na tzv. radno zakonodavstvo, a njegova je svrha pridonositi učinkovitom funkcioniranju tržišta rada i stvaranju neophodnih zakonskih temelja za osiguranje odgovarajućeg stupnja socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba. Za slučaj nezaposlenosti obvezno su osigurani svi radnici u radnom odnosu kao i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi su obvezno osigurane prema propisima o mirovinskom osiguranju. To osiguranje provodi se na načelu solidarnosti.

Novčana nadoknada po prestanku radnog odnosa

Novčana naknada po prestanku obavljanja samostalne djelatnosti

Novčana naknada i uredbe Europske unije

Druga prava za vrijeme nezaposlenosti

Obveze nezaposlenih osoba

Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca