Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u RH

Priznavanje podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, a u Republici Hrvatskoj se taj postupak provodi od 2004. godine, sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/2003, 198/2003, 138/2006, 45/2011). Pravo na priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija imaju hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva.

U postupku priznavanja ne dodjeljuju se hrvatski nazivi zanimanjima stečenima u inozemstvu, stručni i akademski nazivi niti akademski stupanj te se ne uspoređuju razine obrazovanja, već se formalno potvrđuje vrijednost inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu:

  • pristupa zapošljavanju u Republici Hrvatskoj, tj. općeg pristupa tržištu rada
  • nastavka obrazovanja.

Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija

Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom osnovnom i o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u nadležnosti je Agencije za odgoj i obrazovanje, dok je priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem strukovnom obrazovanju radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u nadležnosti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Priznavanje radi nastavka osnovnoškolskog, odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje, dok priznavanje osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi srednjoškolska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje.

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Priznavanje u svrhu zapošljavanja u RH (stručno priznavanje) u nadležnosti je Agencije za znanost i visoko obrazovanje, odnosno njenog Nacionalnog ENIC/NARIC ureda. Priznavanje u svrhu nastavka obrazovanja u RH (akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija) u nadležnosti je sveučilišta, veleučilišta i visokih škola.

Stručno priznavanje, kao i akademsko priznavanje, ima za svrhu formalno potvrditi vrijednost neke kvalifikacije. Dok je glavni cilj postupka stručnog priznavanja utvrditi jesu li znanje i stručne vještine nositelja kvalifikacije zadovoljavajuće za obavljanje određene vrste posla, cilj akademskog priznavanja jest utvrditi posjeduje li nositelj kvalifikacije znanja i vještine za nastavak obrazovanja na odabranom studijskom programu i na odabranoj razini.

Što se tiče samog postupka priznavanja, ENIC/NARIC ured zaprima i obrađuje zahtjeve za stručno priznavanje, zatim provjerava akreditiranost institucije na kojoj je stečena inozemna visokoškolska kvalifikacija, akreditaciju studijskog programa, vjerodostojnost inozemne visokoškolske kvalifikacije za koju se traži priznavanje te prava i mogućnosti koje ta kvalifikacija omogućava u državi u kojoj je izdana.

Priznavanje specijalizacija i stručnih ispita

U nadležnosti je strukovnih organizacija i resornih ministarstava (na mrežnoj stranici Vlade Republike Hrvatske nalazi se popis svih ministarstava s kontaktima).