Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Izmjene Zakona o tržištu rada (NN 18/22) i novčana pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom

Dana 17.02.2022. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona i tržištu rada ( „Narodne novine“ br. 18/2022-dalje:Zakon).

Prema odredbama Zakona o pravu na naknadu do zaposlenja umjesto Centra za socijalnu skrb odlučuje Hrvatski zavod za zapošljavanje i ista mijenja svoj naziv u novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom osobe mogu podnijeti u nadležnoj područnoj službi/uredu/ispostavi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kojem su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba. Pravo se priznaje od dana podnošenja zahtjeva.

Uvjeti za ispunjavanje navedenog prava su:

  • prijava u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • završeno osnovnoškolsko, srednjoškolsko ili visokoškolsko obrazovanje
  • navršenih minimalno 15 godina života
  • nalaz i mišljenje tijela vještačenja kojim je nezaposlenoj osobi s invaliditetom, odnosno djetetu s teškoćama u razvoju, utvrđeno tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje
  • ne ispunjavanje uvjeta za priznavanje drugih prava propisanih Zakonom

Važno: korisnici  naknade do zaposlenja koji to pravo ostvaruju po propisima o socijalnoj skrbi zadržavaju priznato pravo i istu naknadu će im isplaćivati centar za socijalnu skrb sve dok Hrvatski zavod za zapošljavanje ne donese nova upravna rješenja kojima će utvrditi ispunjavaju li uvjete za priznavanje prava na novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada.