Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Digitalna pristupačnost

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Hrvatski zavod za zapošljavanje obvezan je osigurati pristupačnost svojeg mrežnog sjedišta u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) na snazi od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća na snazi od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016., str. 1.-15.).

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište www.hzz.hr

Status usklađenosti

Mrežno sjedište www.hzz.hr Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je djelomično usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) na snazi od 23. rujna 2019. te Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća na snazi od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora  (SL L 327, 2. 12. 2016., str. 1.-15.) zbog određenih neusklađenosti odnosno iznimki koje su navedene u nastavku. 

Na mrežnom sjedištu www.hzz.hr Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ispunjeni su neki dijelovi europskog standarda EN 301 549 v1.1.2 (2015-04) u koji su implementirane Smjernice za osiguranje pristupačnosti mrežnih sadržaja Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) v2.1 te Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) v2.0 i User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) v2.0, a u skladu s inicijativom za digitalnom pristupačnosti (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

a) djelomična usklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske

Mrežno sjedište www.hzz.hr Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje većim je dijelom usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) na snazi od 23. rujna 2019., a iznimke od toga očituju se u sljedećem:

 • U smislu korištenja standardnih elemenata za HTML forme (HTML form elements) s kojima se omogućava lakše i logično kretanje po mrežnoj stranici, uključene su opcije za automatsko ispravljanje pogrešaka pri unosu teksta i sva ostala pomoćna rješenja. Uz iznimku, automatsko ispravljanje pogrešaka podržano je samo za tekstualna polja HTML formi te ovisi o postavkama korištenog internetskog preglednika.
 • U slučajevima u kojima čitač zaslona ne prepoznaje element i/ili netočno prenosi informaciju, informacije se ne prenose na svim mrežnim stranicama i zvukovnim zapisom.
 • Slike i složene slike nemaju na svim mrežnim stranicama opis na hrvatskom jeziku koji sadržava najvažnije informacije o onome što slika prikazuje.
 • Poveznice nisu na svim mrežnim stranicama deskriptivne kako bi pružile informaciju o sadržaju koji se nalazi iza njih.
 • U osiguranju zahtjeva za pristupačnost na audio i videozapisima mrežnog sjedišta koristi se službeni YouTube kanal HZZ-a osiguranje te posljedično dostupne funkcionalnosti odnosno ograničenja platforme YouTube.
 • Veličina ikona u mobilnim aplikacijama, zajedno s prostorom oko njih, koje se aktiviraju dodirom prsta, nije na svim mrežnim stranicama najmanje 48 x 48 dp9, a međusobna udaljenost tih tzv. klikabilnih elemenata, kao i njihova udaljenost od teksta, nije na svim mrežnim stranicama najmanje 8 dp.
 • PDF datoteke na svim mrežnim stranicama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Worda, uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenta te nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana. 

b) nerazmjerno opterećenje

Hrvatski zavod za zapošljavanje za sve neusklađenosti navedene u točki a) privremeno se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) na snazi od 23. rujna 2019.

c) sadržaj nije unutar opsega Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske

Hrvatski zavod za zapošljavanje, u skladu s člankom 3. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) na snazi od 23. rujna 2019., sadržaje mrežnih stranica, uključujući različite oblike uredskih datoteka (npr. PDF datoteke), prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audio i/ili videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, internetske karte i ostalo, kvalificira kao arhivu te se kao takva izuzima od primjene Zakona. Pod arhivom u smislu Zakona smatraju se svi sadržaji koji nisu potrebni za postupke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji su u tijeku, niti se ažuriraju niti se uređuju nakon 1. siječnja 2018.

Podizanje razine pristupačnosti

Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja s upornim poboljšanjima dostupnosti mrežnog sjedišta www.hzz.hr kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežno sjedište, a sve iz plemenitog uvjerenja da svaka osoba ima pravo na neovisan, dostojanstven, ravnopravan i udoban život.

Unatoč uloženim iznimnim naporima i resursima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da sve mrežne stranice i dostupni sadržaji na mrežnom sjedištu www.mirovinsko.hr učini u najvećoj mogućoj mjeri dostupnim odnosno pristupačnim, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti, a u potpunom skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) od 23. rujna 2019. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutačnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjim kontinuiranim nadogradnjama i poboljšavajući korisničko iskustvo mrežnog sjedišta www.mirovinsko.hr, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje implementirat će što je moguće veći broj preporuka za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvišoj mogućoj mjeri, primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1), inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C).

Priprema Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je  04. rujna 2020., u skladu s Predloškom izjave o pristupačnosti koji je usklađen s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća na snazi od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora  (SL L 327, 2. 12. 2016., str. 1.-15.), a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 na snazi od 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u suradnji s ugovornim izvođačem mrežnog sjedišta i pružatelja podrške. Izjava je zadnji put preispitana 04. rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Hrvatskom zavodu za zapošljavanje možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) na snazi od 23. rujna 2019. i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća na snazi od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora  (SL L 327, 2. 12. 2016., str. 1.-15.).

Zahtjev možete podnijeti:

 • elektroničkom poštomhzz@hzz.hr
 • poštom na adresu:  Hrvatski zavod za zapošljavanje, Savska 64, 10 000 Zagreb.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) na snazi od 23. rujna 2019. obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15). 

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnog sjedišta www.hzz.hr Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske:

 • telefonom:  +385 1 46 09 041 
 • telefaksom:  + 385 1 46 09 096 
 • elektroničkom poštom:  ppi@pristupinfo.hr
 • poštom na adresu:  Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10 000 Zagreb.