Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Dubrovačko-neretvanska županija

STANJE NA TRŽIŠTU RADA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE U OŽUJKU 2024. GODINE

23. travnja 2024.

 statistika_coverpage_web

NEZAPOSLENOST

Koncem ožujka 2024. godine na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područnog ureda Dubrovnik bilo je evidentirano ukupno 4.660 nezaposlenih osoba, što je u usporedbi s istim mjesecom prošle godine smanjenje od 9,6%.

U odnosu na prošli mjesec (veljača 2024.g.) nezaposlenih je u ožujku bilo manje za 624 osobe ili 8,7%.

Gledajući razdoblje od siječnja do kraja ožujka 2024. godine, prosječan broj nezaposlenih je bio 5.098, što je za 8,2% manje nego u istom razdoblju lani.

Na koncu ožujka 2024. godine bila je 2.621 žena među nezaposlenim osobama, što znači 8,7% manje u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, a ujedno znači učešće od 56,2% u ukupnom broju nezaposlenih osoba. Nezaposlenih muškaraca je bilo 2.039 ili 10,8% manje nego lani.

Stanje prema ispostavama HZZ – PU Dubrovnik je prikazano u tabeli:

MJESECUKUPNODUBROVNIKKORČULALASTOVOMETKOVIĆPLOČE
Nezaposlene osobe na kraju mjeseca
III. 2024.4.6601.728818361.629449
III. 2023.5.1572.088848381.746437
Indeks90,482,896,594,793,3102,7
Osobe koje prvi put traže zaposlenje
III. 2024.2651046327620
III. 2023.3291416109631
Indeks80,573,8103,30,079,264,5
Novoprijavljeni radi zaposlenja tijekom mjeseca
III. 2024.2901334037836
III. 2023.36915952211739
Indeks78,683,676,9150,066,792,3
Zapošljavanje s evidencije tijekom mjeseca
III. 2024.78254374113430
III. 2023.89665073212942
Indeks87,383,5101,450,0103,971,4

U strukturi nezaposlenih prema razini obrazovanja najveći je broj radnika sa SŠ zanimanjima do 3 godine i škola za KV i VKV radnike 1.678 što znači učešće od 36,0% u ukupnom broju nezaposlenih osoba, zatim slijede SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina 1.264 ili 27,1%, s osnovnom školom 762 ili 16,4%, s fakultetom, akademijom, magisterijem i doktoratom 401 ili 8,6%, sa višom školom, prvim stupnjem fakulteta i stručnim studijem 352 ili 7,6%, s gimnazijom 147 ili 3,2% i bez škole ili nezavršene osnovne škole 56 ili 1,2% od ukupnog broja nezaposlenih na kraju ožujka 2024.g.

Broj osoba brisanih iz evidencije nezaposlenih zbog različitih razloga poput nejavljanja, seljenja i sl. u ožujku 2024. godine iznosio je 132, što je 30,7% više nego u ožujku 2023. godine.

ZAPOŠLJAVANJE

Tijekom ožujka 2024. godine s evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područnog ureda Dubrovnik zaposlila su se ukupno 782 radnika što je 12,7% manje u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec (Dubrovnik 543 ili 16,5% manje, Korčula 74 ili 1,4% više, Lastovo 1 ili 50,0% manje, Metković 134 ili 3,9% više i Ploče 30 ili 28,6% manje nego u 2023. godini).

            Promatramo li razdoblje siječanj – ožujak 2024. ukupno se zaposlilo 1.347 radnika, što je 9,5% manje u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Prema vrsti zaposlenja, na određeno vrijeme su se zaposlile 723 osobe ili 92,5%, dok se na neodređeno vrijeme zaposlilo svega 59 osoba ili 7,5% od ukupnog broja zaposlenih tijekom mjeseca ožujka 2024. Na sezonskim poslovima se zaposlilo 419 nezaposlenih osoba.

Ukoliko se zapošljavanje u prošlom mjesecu sagleda po djelatnostima vidljivo je da je najveći broj nezaposlenih svoje zaposlenje našao u djelatnostima pružanja smještaja i pripreme hrane 384 ili 49,1%, zatim trgovine na veliko i malo 85 ili 10,9%, onda prijevoza i skladištenja 63 ili 8,1%, administracije 50 ili 6,4%, zdravstva 31 ili 4,0%, te prerađivačke industrije 28 ili 3,6% od ukupnog broja zaposlenih u ožujku 2024. godine.

Za rad na području Dubrovačko-neretvanske županije poslodavci su ukupno tražili putem HZZ-a 1.218 radnika u ožujku 2024., što je 26,2% manje u odnosu na isti mjesec 2023. godine.

MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH

Koncem ožujka 2024. godine na evidenciji HZZ - Područnog ureda Dubrovnik bilo je 764 korisnika prava na novčanu naknadu, što znači smanjenje od 13,3% prema ožujku prošle godine.

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Na kraju ožujka 2024. godine u programima aktivne politike zapošljavanja HZZ – Područnog ureda Dubrovnik bilo je 849 aktivnih korisnika iz prošle i tekuće godine koji su nastavili s korištenjem sljedećih mjera: Javni radovi 13 osoba, Obrazovanje nezaposlenih 107 osoba, Potpore za očuvanje radnih mjesta 349 osoba, Potpore za samozapošljavanje 207 osoba, te Potpore za zapošljavanje 173 osobe.