Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Karlovačka županija

STANJE NA TRŽIŠTU RADA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U OŽUJKU 2024. GODINE

23. travnja 2024.

 statistika_coverpage_web

NEZAPOSLENOST

Na kraju ožujka 2024. godine u evidenciji zavoda za zapošljavanje bilo je evidentirano 2.340 nezaposlenih osoba, što je u odnosu na protekli mjesec smanjenje za 206 nezaposlenih osoba ili 8,1%. U odnosu na ožujak 2023. godine došlo je do povećanja nezaposlenosti za 0,6% tj. za 14 nezaposlenih osoba.

Od ukupnog broja nezaposlenih 1.381 (59,0%) je žena, a 959 (41,0%) muškaraca. U odnosu na prošli mjesec udio nezaposlenih žena se smanjio, odnosno udio muškaraca povećao za 0,3 postotna boda. U odnosu na isto razdoblje prošle godine udio nezaposlenih žena se povećao, odnosno udio muškaraca smanjio za 1,4 postotna boda.

 03. 2023.03. 2024.02. 2024.
Nezaposlene osobe 2.326    2.340     2.546
Priljev u evidenciju 
Novoprijavljeni      280    204     281
Odljev iz evidencije zbog 
Zaposlenja      356    280    245
Zaposlenja na temelju drugih posl. akt.        10    19     11
Ostalih razloga osim zaposlenja        93    111     94

Ukupno je u ožujku 2024. iz evidencije nezaposlenih izašlo 410 osoba što je za 10,7% manje nego u ožujku 2023. godine. Od toga je zaposleno 299 osoba i to: 280 osoba (93,6%) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 19 osoba (6,4%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (ostvarivanje mjesečnog primitka odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti većega od prosječno isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, registriranje trgovačkog društva, obrta, zapošljavanje prema posebnim propisima i dr.).

U evidentiranu nezaposlenost tijekom ožujka 2024. godine ušle su 204 osobe, a došle su iz:

 •    144 (70,6%)  nekog oblika radnog odnosa
 •      53 (26,0%)   neaktivnosti
 •        7 (3,4%)  redovitog školovanja

Nezaposlene osobe prema razini obrazovanja u PU Karlovac krajem ožujka 2024. godine

Razina obrazovanjaUkupnoUdio ( % )
Bez škole i nezavršena OŠ1697,2
Osnovna škola54823,4
SŠ za zanimanje do 3 god. i škola za KV i VKV radnike80334,3
SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više god. i gimnazija57324,5
Viša škola I. stupanj fakulteta i stručni studij1365,8
Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat1114,7

Nezaposlene osobe prema dobi u PU Karlovac krajem ožujka 2024. godine

Starost UkupnoUdio ( % )
15-29                51722,1
30-49                92539,6
50 +                89838,3

TRAŽENI RADNICI I ZAPOŠLJAVANJE

U ožujku 2024. zaprimljeno je 460 prijava potreba za radnicima, što je smanjenje za 13 prijava (2,7%) u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isto razdoblje prošle godine došlo je do smanjenja za  104 prijave (18,4%).

Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u sljedećim djelatnostima:

 • prerađivačka industrija (84 ili 18,3%) 
 • pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane (77 ili 16,7%)
 • zdravstvena zaštita i socijalna skrb (73 ili 15,9%)
 • obrazovanje (53 ili 11,5%)
 • građevinarstvo (31 ili 6,7%)
 • trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (31 ili 6,7%)

Temeljem radnog odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (253 ili 90,4%). Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

 • djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (58 ili 20,7%)
 • prerađivačka industrija (44 ili 15,7%)
 • trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (39 ili 13,9%)
 • građevinarstvo (29 ili 10,4%)

NOVČANA NAKNADA

Krajem ožujka 2024. godine na zavodu za zapošljavanje PU Karlovac bilo je registrirano 529 korisnika novčane naknade, što je smanjenje za 63 korisnika (10,6%) u odnosu na prošli mjesec. U odnosu na isto razdoblje prošle godine broj korisnika novčane naknade smanjio se za 18 korisnika (3,3%). 22,6% osoba od ukupnog broja nezaposlenih prima novčanu naknadu. Prosječan iznos novčane naknade u Karlovačkoj županiji u ožujku iznosio je 497,4 EUR.

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Tijekom mjeseca novouključene su 102 osobe a istodobno je iz mjera izašlo 127 osoba. Tako je na kraju ožujka 2024. godine broj aktivnih korisnika mjera 669.

Novouključene osobe u ožujku 2024. godine obuhvaćene su mjerama (Labour market policy klasifikacija): Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja 40 osoba (39,2%), Aktivacijski program 16 osoba (15,7%), Osposobljavanje na radnom mjestu 9 osoba (8,8%), Potpore za zapošljavanje 22 osobe (21,6%), Potpore za samozapošljavanje 10 osoba (9,8%) i Održavanje dohotka—Stalni sezonac 5 osoba (4,9%).

Aktivni korisnici obuhvaćeni su sljedećim vrstama mjera: Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja 145 osoba (21,7%), Aktivacijski program 34 osobe (5,1%), Osposobljavanje na radnom mjestu 9 osoba (1,3%), Potpore za usavršavanje 6 osoba (0,9%), Potpore za zapošljavanje 225 osoba (33,6%), Javni radovi 2 osobe (0,3%),Potpore za samozapošljavanje 208 osoba (31,1%) te Održavanje dohotka - Stalni sezonac 40 osoba (6,0%).