Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Karlovačka županija

STANJE NA TRŽIŠTU RADA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U SVIBNJU 2024. GODINE

13. lipnja 2024.

 statistika_coverpage_web

NEZAPOSLENOST
Na kraju svibnja 2024. godine u evidenciji zavoda za zapošljavanje bilo je evidentirano 1.858 nezaposlenih osoba, što je u odnosu na protekli mjesec smanjenje za 213 nezaposlenih osoba ili 10,3%. U odnosu na svibanj 2023. godine došlo je do smanjenja nezaposlenosti za 8,7% tj. za 178 nezaposlenih osoba.

Od ukupnog broja nezaposlenih 1.081 (58,2%) je žena, a 777 (41,8%) muškaraca. U odnosu na prošli mjesec udio nezaposlenih žena se smanjio, odnosno udio nezaposlenih muškaraca povećao za 0,8 postotnih bodova. U odnosu na isto razdoblje prošle godine udio nezaposlenih žena se povećao, odnosno udio muškaraca smanjio također za 0,8 postotnih bodova.

  05. 2023. 05. 2024. 04. 2024.
Nezaposlene osobe 2.036    1.858   2.071
Priljev u evidenciju 
Novoprijavljeni     207   209    224
Odljev iz evidencije zbog 
Zaposlenja      252   302    369
Zaposlenja na temelju drugih posl. akt.      22    12    21
Ostalih razloga osim zaposlenja      77    108    103

Ukupno je svibnju 2024. iz evidencije nezaposlenih izašlo 422 osobe što je za 20,2% manje nego u svibnju 2023. godine. Od toga je zaposleno 314 osoba i to: 302 osobe (96,2%) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 12 osoba (3,8%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (ostvarivanje mjesečnog primitka odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti većega od prosječno isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, registriranje trgovačkog društva, obrta, zapošljavanje prema posebnim propisima i dr.).

U evidentiranu nezaposlenost tijekom svibnja 2024. godine ušlo je 209 osoba, a došle su iz:

 •    166 (79,4%)  nekog oblika radnog odnosa
 •      40 (19,1%)   neaktivnosti
 •        3 (1,4%)  redovitog školovanja

Nezaposlene osobe prema razini obrazovanja u PU Karlovac krajem svibnja 2024. godine

Razina obrazovanjaUkupnoUdio ( % )
Bez škole i nezavršena OŠ1558,3
Osnovna škola46925,2
SŠ za zanimanje do 3 god. i škola za KV i VKV radnike61232,9
SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više god. i gimnazija43523,4
Viša škola I. stupanj fakulteta i stručni studij1126,0
Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat754,0

Nezaposlene osobe prema dobi u PU Karlovac krajem svibnja 2024. godine

Starost UkupnoUdio ( % )
15-29                38120,5
30-49                74740,2
50 +                73039,3

TRAŽENI RADNICI I ZAPOŠLJAVANJE

U svibnju 2024. zaprimljeno je 471 prijava potreba za radnicima, što je smanjenje za 55 prijava (10,5%) u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isto razdoblje prošle godine došlo je do povećanja za 83 prijave (21,4%).

Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u sljedećim djelatnostima:

 • javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje (81 ili 17,2%)
 • zdravstvena zaštita i socijalna skrb (72 ili 15,3%)
 • prerađivačka industrija (71 ili 15,1%) 
 • pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane (59 ili 12,5%)

Temeljem radnog odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (264 ili 87,4%). Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

 • djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (69 ili 22,8%)
 • djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (44 ili 14,6%)
 • prerađivačka industrija (32 ili 10,6%)
 • ostale uslužne djelatnosti (31 ili 10,3%)

NOVČANA NAKNADA

Krajem svibnja 2024. godine na zavodu za zapošljavanje PU Karlovac bilo je registrirano 379 korisnika novčane naknade, što je smanjenje za 49 korisnika (11,4%) u odnosu na prošli mjesec. U odnosu na isto razdoblje prošle godine broj korisnika novčane naknade smanjio se za 43 korisnika (10,2%). 20,4% osoba od ukupnog broja nezaposlenih prima novčanu naknadu. Prosječan iznos novčane naknade u Karlovačkoj županiji u svibnju iznosio je 458,07 EUR.

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Tijekom mjeseca novouključeno je 95 osoba a istodobno je iz mjera izašlo 69 osoba. Tako je na kraju svibnja 2024. godine broj aktivnih korisnika mjera 685.

Novouključene osobe u svibnju 2024. godine obuhvaćene su mjerama (Labour market policy klasifikacija): Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja 34 osobe (35,8%), Aktivacijski program 17 osoba (17,9%), Osposobljavanje na radnom mjestu 6 osoba (6,3%), Potpore za zapošljavanje 18 osoba (19,0%), Javni radovi 6 osoba (6,3%), Potpore za samozapošljavanje 12 osoba (12,6%) i Održavanje dohotka - Stalni sezonac 2 osobe (2,1%).

Aktivni korisnici obuhvaćeni su sljedećim vrstama mjera: Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja 186 osoba (27,2%), Aktivacijski program 24 osobe (3,6%), Osposobljavanje na radnom mjestu 13 osoba (1,9%), Potpore za zapošljavanje 222 osobe (32,4%), Javni radovi 13 osoba (1,9%), Potpore za samozapošljavanje 220 osoba (32,1%) te Održavanje dohotka - Stalni sezonac 6 osoba (0,9%).