Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Sisačko-moslavačka županija

STANJE NA TRŽIŠTU RADA U SVIBNJU 2024. GODINE U PODRUČNOM UREDU SISAK

17. lipnja 2024.

 statistika_coverpage_web

NEZAPOSLENOST

U evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Sisak, koncem svibnja 2024. godine, registrirane su 3.003 nezaposlene osobe. Broj nezaposlenih, u odnosu na travanj 2024. godine, manji je za 234 osobe ili 7,2%, a u odnosu na svibanj 2023. godine, manji je za 463 osobe ili 13,4%.

Struktura ukupno nezaposlenih, promatramo li razinu obrazovanja je sljedeća:

  • bez škole i nezavršena osnovna škola - 312 (10,4%)
  • osnovna škola - 869 (28,9%)
  • SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike - 879 (29,3%)
  • SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina - 662 (22,0%)
  • gimnazija - 74 (2,5 %)
  • viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij - 113 (3,8%)
  • fakulteti, akademije, magisterij, doktorat - 94 (3,1%)

Od 3.003 nezaposlene osobe koncem svibnja u Područnom uredu Sisak, broj nezaposlenih po ispostavama je:

Dvor200
Glina264
Gvozd212
Hrvatska Kostajnica295
Petrinja541
Sisak1180
Sunja200
Topusko111

Krajem svibnja 2024. godine u PU Sisak evidentirane su 1.683 nezaposlene žene (56,0%)  i 1.320 nezaposlenih muškarca (44,0%).

Krajem svibnja, u evidenciji nezaposlenih na području PU Sisak, bilo je 114 osoba u dobi od 15 do 19 godina, 237 u dobi od 20 do 24 godine, 298 u dobi od 25 do 29 godina, 223 u dobi od 30 do 34 godine, 239 u dobi od 35 do 39 godina, 256 u dobi od 40 do 44 godine, 328 u dobi od 45 do 49 godina, 358 u dobi od 50 do 54 godine, 507 u dobi od 55 do 59 godina i 443 starije od 60 godina. Najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih imaju osobe u dobi od 55 do 59 godina (16,9%).

Tijekom svibnja 2024. godine, u evidenciju nezaposlenih Područnog ureda Sisak novoprijavljeno je 287 osoba, 1,4% više nego u travnju 2024. i 19,2% manje nego u svibnju  2023. godine.

Od ukupnog broja novoprijavljenih, 261 osoba ili 90,9%, bila je zaposlena. Izravno iz radnog odnosa došle su 204 osobe, iz neaktivnosti 79 i iz redovitog školovanja 4 osobe.

Izravno iz radnog odnosa došlo je najviše osoba iz građevinarstva (43), prerađivačke industrije (31), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (25), trgovine na veliko i na malo (23), itd.

ZAPOŠLJAVANJE

Iz evidencije nezaposlenih, tijekom svibnja 2024. godine, na osnovi radnog odnosa zaposleno je 327 osoba, od toga 203 na području Područnog ureda, 109 izvan područja Područnog ureda, ali na području Republike Hrvatske te u inozemstvu 15 osoba. Na određeno vrijeme zaposlena je 291 osoba ili 89,0%, a na neodređeno vrijeme 36 osoba ili 11,0%. Zaposleno je 29 osoba bez radnog iskustva.

MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA

U Područnom uredu Sisak, u svibnju 2024. godine, novčanu naknadu koristila je 351 nezaposlena osoba (11,7% od ukupnog broja nezaposlenih). U odnosu na travanj 2024. godine, broj korisnika novčane naknade veći je za 1,4%, a u odnosu na svibanj 2023. godine, broj korisnika manji je za 17,8%.

NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

U evidenciji nezaposlenih Područnog ureda Sisak, koncem svibnja 2024. godine registrirana su 202 hrvatska branitelja (6,7% od ukupnog broja nezaposlenih).

Krajem svibnja 2024. godine, broj nezaposlenih branitelja manji je za 5,6% u odnosu na travanj 2024. godine, a u odnosu na svibanj 2023. godine, broj nezaposlenih branitelja manji je za 33,6%.

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U 2024. GODINI

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom 2024. godine, novouključeno je 466 osoba i to 227 u obrazovanje nezaposlenih (87 u obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera, 111 u aktivacijski program, 29 u osposobljavanje na radnom mjestu), 52 u potpore za samozapošljavanje (28 u potpore za samozapošljavanje, 5 u potpore za samozapošljavanje zeleno/digitalno i 19 u mobilnost radne snage - Biram Hrvatsku), 118 u potpore za zapošljavanje (3 u potpore za zapošljavanje, 1 u potpore za pripravništvo, 1 u potpore za pripravništvo u javnim službama, 4 u potpore za zapošljavanje zeleno/digitalno, 86 u potpore za zapošljavanje u Sisačko–moslavačkoj županiji i 23 u zapošljavanja osoba uključenih u program POSAO+), 64 u javne radove i 3 u potpore za očuvanje radnih mjesta (stalni sezonac).