Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Financijska izvješća

Financijski izvještaji

?

Hrvatski zavod za zapošljavanje, kao izvanproračunski korisnik državnog proračuna, svoje financijsko poslovanje temelji na odredbama Zakona o proračunu i drugim provedbenim aktima proračunskog računovodstva u cilju osiguranja financijskih sredstava za provođenje aktivnosti Zavoda propisanih Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Statutom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugim provedbenim aktima koji propisuju poslovanje Zavoda.

Sudjelovanje u izradi proračuna

?

Financijski plan za razdoblje 2020. - 2022. izrađuje se na temelju financijskog plana za 2019. -2021. kojeg je usvojio Hrvatski sabor.