Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Projekti

Hrvatski zavod za zapošljavanje od 2003. godine provodi projekte financirane od strane Europske unije u cilju jačanja zapošljavanja, zadovoljenja potreba tržišta rada i praćenja promjena na tržištu rada.

Krenuvši sa programom CARDS, Hrvatska je imala priliku koristiti europska sredstva za jačanje sudjelovanja u procesu stabilizacije i pridruživanja, izgradnju institucija radi učinkovitog funkcioniranja unutar EU te promoviranje ekonomske i socijalne kohezije. Projekti u iznosu od 3,73 milijuna eura u kojima je sudjelovao Hrvatski zavod za zapošljavanje vezali su se uz restrukturiranje tržišta rada, lokalna partnerstva za zapošljavanje i decentralizaciju i reorganizaciju HZZ-a. Svoj uspjeh HZZ mjeri i u jačanju ekonomske i socijalne kohezije najosjetljivijih skupina u hrvatskome društvu te njihova zapošljavanja putem ugovaranja programa PHARE u iznosu od 2,23 milijuna eura.

Zavod je bio aktivni sudionik i partner u drugim programima Unije, poput INTERREG-a (Program jadranske prekogranične suradnje i Program za susjedstvo između Slovenije, Mađarske i Hrvatske), Leonardo da Vinci i Erasmus Plus, Sedmog okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7), programa „Connecting Europe Facility“ (CEF), te PROGRESS-a kroz koje se bavio pitanjima antidiskriminacije i različitosti na tržištu rada, usklađivanja ponude i potražnje vještina na tržištu rada, mobilnosti i slično.

Instrument Pretpristupne Pomoći (IPA) zamijenio je spomenute programe u razdoblju 2007-2013., sa svrhom pomoći zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju sa pravnom stečevinom EU i pripremi za njenu provedbu. Hrvatski zavod za zapošljavanje je kroz IPA program provodio projekte pomoći u tranziciji i izgradnji institucija (IPA komponenta I. u iznosu od 1,51 milijuna eura), projekte prekogranične suradnje (IPA komponenta II) i projekte usmjerene na razvoj ljudskih potencijala, odnosno na poticanje zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i usavršavanja u skladu s programskim ciljevima Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. (IPA komponenta IV. u iznosu od 36,7 milijuna eura).

Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji, Hrvatski zavod za zapošljavanje postaje jedan od glavnih korisnika Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i samim time nastavlja rad na aktivnom uključivanju i poboljšanju pristupa tržištu rada, posebice za osobe u nepovoljnom položaju, pitanjima održive integracije mladih na tržište rada, provedbi lokalnih inicijativa za zapošljavanje, te jačanju dostupnosti i kvalitete informacija i usluga na tržištu rada. Putem Europskog socijalnog fonda financiraju se mjere aktivne politike zapošljavanja putem kojih je ugovoreno 748,33 milijuna eura. Također, Zavod bilježi veliki doprinos u očuvanju zaposlenosti radnika kojima je prijetio gubitak radnog mjesta radi posljedica pandemije kroz isti fond i to putem „Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Covid-19 (koronavirusom)“ u iznosu od 111,02 milijuna eura. Putem Europskog socijalnog fonda, ostvareni su i projekti koji su doprinijeli jačanju radne mobilnosti  i usluge  međunarodnog  posredovanja, unaprijedili poslovne procese Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i daljnji razvoj standarda zanimanja u iznosu od 2,8 milijuna eura.

Područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje su sudjelovali, odnosno i dalje sudjeluju u provedbi kao partneri na Lokalnim inicijativama zapošljavanja, Programu zapošljavanja žena – „Zaželi“ i provedbi aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu - „Pronađi me“.

Hrvatski zavod za zapošljavanje s Europskim socijalnim fondom plus (ESF+) ulazi u novo programsko razdoblje 2021-2027. ESF+ je rezultat spajanja postojećeg Europskog socijalnog fonda (ESF), Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI), Fonda za europsku pomoć najugroženijima (FEAD), Programa zapošljavanja i socijalnih inovacija (EaSI) i zdravstvenog programa EU. Putem novog Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. se Republici Hrvatskoj stavlja na raspolaganje 2,26 milijardi eura za ulaganja u područjima zapošljavanja, obrazovanja, socijalne politike i zdravstva iz Europskog socijalnog fonda plus.

Za programsko razdoblje ESF+ 2021-2027., Zavod kao korisnička institucija priprema projekte vezane uz financiranje mjera aktivne politike zapošljavanja kako bi se povećala stopa zaposlenosti te stekle vještine potrebne na tržištu rada posebice za ranjive skupine, razvojne projekte usmjerene unapređenju rada s korisnicima i digitalizaciji usluga HZZ-a sukladno trendovima, jačanju kapaciteta za upravljanje ljudskim potencijalima, unapređenje međunarodnog posredovanja (EURES), jačanje evaluacijskih kapaciteta i kapaciteta statističkog praćenja ukupne vrijednosti 568,5 milijuna eura.

Rad Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na kreiranju reformi, mjera i investicija dio je Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) za razdoblje od 2021.-2026. Značajan doprinos u osmišljavanju reformskih investicija, HZZ je ostvario u dvije komponente „Javna uprava, pravosuđe i državna imovina“ i  „Tržište rada i socijalna zaštita“. Kao korisnička institucija, HZZ je zadužen za provedbu reformskih investicija i mjera: „Digitalizacija i informatizacija HZZ-a“, „Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada“, „Jačanje sustava uključenja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unaprjeđenje poslovnih procesa HZZ-a“, „Uspostava sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba i investicije“, i „Provedba sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba“  u iznosu od 198,2 milijuna eura.