Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Novosti

Objavljene Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2024. godinu

3. siječnja 2024.

Kao što je već uobičajeno početkom svake kalendarske godine Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je svoje Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2024. godinu.

Svake godine na temelju Uredbe Vlade Republike Hrvatske o praćenju, analizi i predviđanju potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima, te izradi i uzimanju u obzir preporuka za obrazovnu upisnu politiku (NN 93/2010), područne službe i uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, uz koordinaciju od strane Središnjeg ureda, provode analizu i prognozu potreba tržišta za pojedinim zvanjima, te izrađuju preporuke za obrazovnu upisnu politiku.

Analize, prognoze i preporuke izrađuju su na razini lokalnih tržišta rada kako su ih odredile područne službe i uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Lokalna tržišta rada uglavnom su županije, ali mogu biti i dijelovi županija te pojedinačni gradovi ili općine. Preporuke se odnose ne samo na upis, već i na stipendiranje učenika i studenata.

Premda su jasne i izravne, preporuke imaju kvalitativni karakter. Preporuča se povećanje ili smanjenje broja upisanih i stipendiranih učenika i studenata u pojedinim obrazovnim programima, ali se ono ne određuje kvantitativno.

Promjene obrazovne upisne politike i politike stipendiranja na temelju preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pridonose usklađivanju obrazovanja s potrebama tržišta rada odnosno umanjiti strukturnu neusklađenost između ponude rada i potražnje za radom, što je jedan od glavnih dugoročnih problema hrvatskog tržišta rada.

Detaljnije informacije dostupne su ovdje.