Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Novosti

Odobreno Završno izvješće projekta „Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu i podrška regularnim migracijama“

19. prosinca 2023.

Tijekom prosinca 2023. odobreno je Završno izvješće projekta ''Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu i podrška regularnim migracijama'' (UP.01.3.2.10.0001) koji se provodio unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali te je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

Opći cilj projekta bio je jačanje radne mobilnosti i usluga međunarodnog posredovanja. Uz to, projekt je imao dva specifična cilja: razvitak nove i unaprijeđene postojeće EURES usluge, usluge međunarodnog posredovanja i usluge podrške regularnim migracijama, te jačanje administrativnih kapaciteta HZZ-a za pružanje EURES usluga, usluga međunarodnog posredovanja i usluga podrške regularnim migracijama.

Ovim projektom su se osnažili administrativni kapaciteti HZZ-a za kvalitetnu participaciju i ispunjavanje obaveza definiranih EURES Uredbom (Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada) te cjelovita integracija EURES usluga u redovne usluge HZZ-a.

Također su ostvarene nove usluge EURES mreže poput nove web stranice sa mogućnošću registracije stranaka koje žele posredovanje, te samostalne kreacije online proizvoda vezane za EURES aktivnosti kao 'webinari' i online sajmovi poslova. Valja istaknuti da je velik broj zaposlenika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ovim projektom osposobljen za pružanje usluga EURES mreže.