Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Područni ured Gospić

PODRUČNI URED GOSPIĆ

Budačka 1, 53000 Gospić

Milka Rukavina, prof., v.d. predstojnica

+385 53/61 72 60

+385 53/57 23 50

ISPOSTAVA DONJI LAPAC

Stojana Matića 10

053/76 52 87

053/76 52 87

Uredovno vrijeme: PON-PET od 07:00 do 15:00

Info pult: PON-PET od 07:00 do 15:00

ISPOSTAVA KORENICA

Trg sv. Juraja 6

053/77 66 23

053/75 62 64

Uredovno vrijeme: PON-PET od 07:00 do 15:00

Info pult: PON-PET od 07:00 do 15:00

ISPOSTAVA NOVALJA

Dalmatinska 19

053/66 23 94

053/66 34 42

Uredovno vrijeme: PON-PET od 07:00 do 15:00

Info pult: PON-PET od 07:00 do 15:00

ISPOSTAVA OTOČAC

Ćirila i Metoda 2

053/77 12 35

053/56 00 03

053/56 00 04

Uredovno vrijeme: PON-PET od 07:00 do 15:00

Info pult: PON-PET od 07:00 do 15:00

ISPOSTAVA SENJ

Obala dr. Franje Tuđmana 2

053/88 10 16

053/77 34 86

053/88 46 52

Uredovno vrijeme: PON-PET od 07:00 do 15:00

Info pult: PON-PET od 07:00 do 15:00

Napominjemo da se, individualna savjetovanja, individualne konzultacije i ostale aktivnosti obavljaju isključivo zakazivanjem sastanka s matičnim savjetnikom, što se može obaviti na info-pultu ili putem telefona izravno sa savjetnikom, a prve prijave, izdavanje potvrda i dobivanje informacija obavlja se na info-pultu.