Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Način ostvarenja prava na pristup informacijama

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno, bez upućivanja posebnog zahtjeva. Svim ostalim informacijama i dokumentima ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Zahtjev se podnosi službenicima za informiranje određenim sukladno Odluci ravnatelja Zavoda.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži:

  1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  3. ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristupu informacijama. 

Zahtjev se podnosi:

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Središnji ured
Savska cesta 64
10000 Zagreb
n/r službenika za informiranje

  • usmeno na broj telefona: 01 612 6059