Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Poveznice

  • Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine, br. 25/1385/1569/22)
  • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/1415/14, 141/22