Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Troškovi

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.  Hrvatski zavod za zapošljavanje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.