Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Alpe Adria working mobility – Intercultural competences in career guidance

Naziv operativnog programa: ERASMUS+

Nositelj projekta: PAPILOT – Zavod za kvalitetu življenja

Partneri u provedbi projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Virtualis d.o.o. (Slovenija), Kabi d.o.o. (Slovenija), Best – Institut za unapređenje strukovnih kvalifikacija, usmjeravanje nezaposlenih i obrazovanje (Austrije), Ad Formandum Impresa Sociale (Italija)

Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2014. – kolovoz 2016.

Ukupna vrijednost ugovorenog projekta: 292.585,00 EUR

EU udio u financiranju ugovorenog projekta: 219.438,75 EUR

Opis projekta

Projekt se provodio u okviru ERASMUS + programa koji je bio usmjeren jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Cilj projekta je bio unaprijediti kompetencije savjetnika za profesionalno usmjeravanje/razvoj karijere u području savjetovanja nezaposlenih osoba koje se žele zaposliti u inozemstvu (Austrija, Italija, Slovenija, Hrvatska). Poseban naglasak u projektu bio je stavljen na usvajanje interkulturalnih kompetencija savjetnika. Krajnji cilj bio je povećati zapošljivost i kompetencije nezaposlenih osoba (posebice mladih nezaposlenih) za zapošljavanje u Alpe Adria regiji (Austrija, Italija, Slovenija, Hrvatska).

Rezultati projekta:

  • analiza tržišta rada u Alpe Adria regiji i postojećih praksi i metoda profesionalnog usmjeravanja s naglaskom na kulturalne i lingvističke kompetencije savjetnika
  • izrada kurikuluma za stručno osposobljavanje savjetnika (trenera) za internacionalno savjetovanje o karijeri
  • pilot provedba stručnog osposobljavanja savjetnika za karijeru kroz mobilnost u zemljama uključenima u projekt – Austrija, Slovenija, Italija, Hrvatska
  • izrada web alata i materijala za trenere i nezaposlene osobe koje se žele zaposliti u inozemstvu
  • međunarodna konferencija projekta
  • razvoj ECVET certifikata za polaznike programa osposobljavanja koji će se razviti u okviru projekta

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu: euprojekti@hzz.hr   
Poveznice na relevantne internet stranice: www.strukturnifondovi.hr, www.esf.hr.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.