Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Aktivni projekti

C2.3. R3-I10 – Digitalizacija i informatizacija HZZ-a (eHZZ)

Iznos: 7.626.624,59 EUR (57.462.803,00 HRK)

Razdoblje provedbe: 2020. - lipanj 2026.

Digitalizacija i informatizacija HZZ-a (eHZZ) je programska investicija koja je dio „Digitalne transformacije društva i javne uprave“ (C2.3.) unutar komponente C2 „Javna uprava, pravosuđe i državna imovina“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO).

Cilj predmetne investicije je promjena i redefiniranje poslovnih procesa te digitalizacijom sustava povećati razinu kvalitete usluga HZZ-a prema krajnjim korisnicima (nezaposlenim osobama, zaposlenicima i poslodavcima). Također, cilj je uspostava sustava koji će omogućiti stvaranje novih usluga za korisnike uz mogućnost kontinuiranog prilagođavanja mjera aktivne politike zapošljavanja.

Upotrebom novih informatičkih rješenja ubrzat će se i automatizirati rad HZZ-a. Cilj je izraditi modularna i fleksibilna rješenja kako bi se sustav HZZ-a mogao nadograđivati u skladu s budućim potrebama te kako bi bio spreman u kratkom roku odgovoriti na sve procesne i proceduralne izmjene. Povećat će se razina transparentnosti rada HZZ-a. Novim online uslugama olakšat će se rad s korisnicima te umanjiti potrebe fizičkog dolaska u HZZ. Sigurnosnim alatima će se povećati razina sigurnosti i zaštite informatičkog sustava HZZ-a.

Povezivanjem s drugim državnim institucijama omogućit će se brza i točna razmjena podataka koje korisnici više neće morati samostalno prikupljati. Predložene aktivnosti dodatno imaju za cilj i podizanje razine usklađenosti HZZ-a s europskom regulativom o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Digitalizacija i informatizacija HZZ-a je namijenjena krajnjim korisnicima s kojima HZZ surađuje, a to su nezaposlene osobe, zaposlenici te poslodavci kojima će se omogućiti kvalitetnija komunikacija s HZZ-om te brža obrada i rješavanje predmeta s naglaskom na pristup svim potrebnim informacijama sukladno GDPR-u.

Potrebno je naglasiti kako projekt modernizacije HZZ-a predviđa implementaciju više različitih informatičkih rješenja. Iz tog razloga pojedina aktivnost je zamišljena kao zasebni projekt koji će trajati kroz više godina jer svaka aktivnost u sebi sadrži više elemenata kao npr. analizu postojećeg stanja, razvoj i implementaciju, testiranje, puštanja u rad, edukaciju i sl. Pojedine aktivnosti će se pokretati postepeno tijekom godina.

U okviru predmetne investicije planirana je provedba sljedećih aktivnosti:

 • administracija i upravljanje projektom
 • priprema natječajne dokumentacije
 • implementacija sustava za upravljanje identitetima korisnika
 • implementacija sustava za upravljanje sigurnosnim incidentima i događajima
 • implementacija sustava „e-Savjetnik“
 • implementacija sustava za potporu temeljnim procesima
 • implementacija sustava za ljudske potencijale
 • implementacija novog računovodstvenog sustava
 • projekt digitalnog upravljanja dokumentacijom
 • projekt digitalizacije arhive
 • promidžba i vidljivost

VIŠE:
https://planoporavka.gov.hr/
https://europa.eu/next-generation-eu/index_hr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://vlada.gov.hr/europski-semestar-19455/19455
https://hrvatska2030.hr/

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.