Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Aktivni projekti

C4.1. R1 – Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada

Procijenjeni trošak (ukupno): 145.995.089,25 EUR (1.100.000.000,00 HRK)

Ciljna skupina: nezaposlene osobe

Razdoblje provedbe: siječanj 2022. - prosinac 2025.

Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada ( C4.1. R1) reformska je mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje komponente „Tržište rada i socijalna zaštita“ (C4) u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO) za razdoblje od 2021.-2026.

Cilj ove reforme je kreirati nove mjere aktivne politike zapošljavanja kroz koje će se poticati zapošljavanje te samozapošljavanje povezano sa zelenom i digitalnom tranzicijom. Istovremeno je cilj povećati konkurentnost i zapošljivost radne snage u skladu s potrebama tržišta rada s posebnim naglaskom na aktivaciju dugotrajno nezaposlenih osoba.

Pripremljene su tri nove mjere za potporu otvaranju radnih mjesta u zelenoj i digitalnoj tranziciji. Uvjeti i kriteriji za korištenje sredstava iz tih mjera, kao i djelatnosti HZZ-a, su osmišljeni tako da daju prednost ponovnoj aktivaciji i (samo)zapošljavanju neaktivnih, dugotrajno nezaposlenih osoba i mladih osoba u NEET statusu (koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju). Upravno vijeće HZZ-a je usvojilo kriterije provedbe novih mjera za 2022. godinu krajem prosinca 2021., te je ujedno usvojen i priručnik za korištenje.

Ovom reformom razvit će se nove mjere aktivne politike zapošljavanja usmjerene na gospodarsku tranziciju i to:

  • potpore za zapošljavanje za zelenu i digitalnu tranziciju
  • potpore za pripravništvo za zelenu i digitalnu tranziciju
  • potpore za samozapošljavanje za zelenu i digitalnu tranziciju

Sve tri gore navedene mjere bit će usmjerene isključivo na poslove vezane za zelenu i digitalnu tranziciju, te će se pratiti odvojeno od ostalih mjera aktivne politike koje su financirane iz državnog proračuna i fondova EU i koje nisu usmjerene na poslove zelene i digitalne tranzicije.

Ukupni iznos reforme doprinosi zelenim i digitalnim ciljevima u sljedećim iznosima:

Zapošljavanje u zelenim aktivnostima: 770.000.000 kn (70%)
Zapošljavanje u digitalnim aktivnostima: 330.000.000 kn (30%)

VIŠE:
https://planoporavka.gov.hr/
https://europa.eu/next-generation-eu/index_hr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://vlada.gov.hr/europski-semestar-19455/19455
https://hrvatska2030.hr/

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.